TeahouseInfographic-021

Една социална чайна за всички

Всеки от Вас може да инвестира в нещо смислено

ВИЖТЕ КАК ДА ПОДКРЕПИТЕ!
ngo_logo_web

За ФОНДОВЕТЕ online и НПО портала в България

Стартирахме съвместна дейност

На Портала на НПО в България NGOBG.INFO можете да намерите много и разнообразна информация за всичко, което се отнася до граждански организации и тяхната работа
youth bank

Конкурс на Младежки банки

за финансиране на младежки проекти

Краен срок: Текущ
Readmore stolichnA obshtina_logo

06.06: Програма „Зелена София“ 2016 г.

Краен срок: 6 ЮНИ 2016 г. Целта на Програмата е да обедини желанието и усилията на община и граждани, за да бъдат облагородени обществени зелени площи и междублокови пространства. За шеста поредна година на база одобрени по Програмата проекти Столична община … Readmore +

Категории:
Readmore youth-entrepreneurship-competition

30.06: Youth Citizen Entrepreneurship Competition

Краен срок: 30 ЮНИ 2016 Youth Citizen Entrepreneurship Competition е глобална младежка програма и онлайн платформа, която подкрепя прилагането на 17-те цели за устойчиво развитие. Млади хора от цял ​​свят са поканени да представят своите иновативни идеи и проекти с … Readmore +

Категории:
Readmore int-osc1

30.05: Покана за малки грантове „За ромите, с ромите“

Краен срок: 30 МАЙ 2016 Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OSCE), Офис в за демократични институции и права на човека (ODIHR) в рамките на своята Roma and Sinti Youth Initiative публикува покана за представяне на малки грантове „За … Readmore +

Категории: ,
Readmore news_963

31.07: Загорка Зелен Фонд

Краен срок: 31 АВГУСТ 2016 Загорка Зелен Фонд всяка година търси идеи за подпомагане устойчивото градско развитие чрез по-ефективното използване на вода и енергия. Заедно можем да направим градската среда по-добро и зелено място за живеене. Категории: За по-ефективно използване … Readmore +

Категории:
Readmore metro-ag-logo

20.06: МЕТРО търси иновации в хранителния и хотелиерския бизнес

Краен срок: 20 ЮНИ 2016 МЕТРО стартира второто издание на своя глобален  акселератор за иновации в хранителния и хотелиерски бизнес със състезание, в което startup компании от цял свят ще могат да представят свои дигитални решения в подкрепа на сектора, … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore it_photo_124522

30.06: Намаляване на безработицата сред младите хора и създаване на кооперации

Краен срок: 30 ЮНИ 2016 г.  Общата цел на настоящата покана е насочена към създаване на добри практики в борбата с младежката безработица, и подкрепа за младите хора за създаване и работа в кооперации, и към създаване на специални програми, … Readmore +

Категории:
Readmore it_photo_124522

09.06: Съвместни действия за прилагане на многогодишния план за действие за наблюдение на продукти в ЕС

Краен срок: 9 ЮНИ 2016 г. Основната цел на поканата е да се повиши ефективността на надзора на пазара чрез подобряване на координацията на практическите действия по прилагане. Поради това Комисията иска да подкрепи съвместни действия за надзор на пазара и … Readmore +

Категории:
Readmore it_photo_124522

09.06: Повишаване на качеството на работните места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в цяла Европа

Краен срок: 9 ЮНИ 2016 Общата цел на настоящата покана е да се улесни навлизането на висококачествени работни места, чиракуване и стажове в туристическия сектор в целия ЕС, с особен акцент върху малките и средните предприятия. Кандидатите трябва да са … Readmore +

Категории:
Readmore Creative_created

08.06: Творческа Европа (2014-2020) Подпрограма „МЕДИА“ – Подкрепа за мрежи от кина

Краен срок: 08 ЮНИ 2016 Тази покана за представяне на предложения се основава на Регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014—2020 г.). В рамките на специфичната цел за насърчаване на транснационалното разпространение един … Readmore +

Категории: