logoSS_bg_col

Анкета

на Фондация "Общество и сигурност"

Резултати ще бъдат предоставени на представители на законодателната и изпълнителната власт и ще бъдат обсъдени на национален форум през месец юни 2015г.
Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи

в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна
gerb-300x252

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

Краен срок: 09 ДЕКЕМВРИ 2016

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции)
Readmore semsbanner300h250px1

Стипендии за обучение в Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и развитие на ценностите. Актуалността и важността на темата са причините, поради които екипът на The Business … Readmore +

Категории: НПО
Readmore lale-2016

31.10: Доброволческа инициатива 2016

Краен срок: 31 ОКТОМВРИ 2016 За шеста поредна година Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за най-интересни и ефективни доброволчески инициативи, реализирани в България. В конкурса са поканени да участват всички организации и групи, … Readmore +

Категории:
Readmore logo_bgfundforwomen

10.10: Конкурс за проекти в сферата на женските права и равнопоставеността на половете

Краен срок: 10 ОКТОМВРИ 2016 За постигането на своята мисия – изграждане на устойчива среда без насилие и дискриминация, в която момичетата и жените получават пълноценна реализация и възможност да разгърнат своя потенциал, и за изпълнението на своите цели за … Readmore +

Категории: ,
Readmore gem-logo

28.09: Първи годишни награди на Глобалния предприемачески мониторинг – GEM, България

Краен срок: 28 СЕПТЕМВРИ 2016 Глобалния предприемачески мониторинг обявява началото на първите годишни Награди за принос към предприемаческата екосистема в България. Шестте категории обхващат различни елементи от екосистемата, включващи инициативи в сферата на социалното предприемачество, проекти в публичния и неправителствения … Readmore +

Категории: ,
Readmore gerb-300x252[1]

Текущо: Електронната платформа по проект „Твоят час“ вече е отворена.

Електронната платформа, чрез която училищата и външните лектори и организации ще кандидатстват по проекта „Твоят час“, вече е отворена. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и преодоляване на образователни дефицити. … Readmore +

Категории:
Readmore technostart_2_logo_1

17.10: Проект „Техностарт 2 – насърчаване на иновационната активност на младите хора в България“

Краен срок за подаване на документи: 17 ОКТОМВРИ 2016 г. Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) обявява Национален конкурс за насърчаване на иновационната активност на младите хора чрез проекта „Техностарт“. Целта на проекта е да се стимулират млади предприемачи – … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

04.10: Национална покана – КД 3, Проекти за „Структурен диалог – срещи между млади хора и отговорните за младежката политика”

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016, до 13:00 часа (българско време) Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в … Readmore +

Категории: ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

04.10: Национална покана – КД 2, Проекти за Стратегически партньорства за обмен на добри практики в областта на младежта

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016г.  По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа на организации, които работят в сътрудничество с други организации от програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“. Проектните предложения, финансирани … Readmore +

Категории: , ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

04.10: Национална покана – КД 1, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници

Краен срок: 04 ОКТОМВРИ 2016, до 13:00 часа (българско време) По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници. Кой може да … Readmore +

Категории: , , ,