logoSS_bg_col

Анкета

на Фондация "Общество и сигурност"

Резултати ще бъдат предоставени на представители на законодателната и изпълнителната власт и ще бъдат обсъдени на национален форум през месец юни 2015г.
Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи

в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна
Readmore fondacia-lale

13.02: Проект на Годината 2016

Краен срок: 13 ФЕВРУАРИ 2017 Фондация Лале обявява традиционния конкурс Проект на Годината 2016 за най-добри проекти на граждански организации в социалната сфера. Конкурсът се провежда за дванадесета поредна година като отговор на многобройните добри проекти, които се осъществяват в … Readmore +

Категории:
Readmore logo-pr-evropa (1)

16.02: Програма Европа за 2017г.

Краен срок: 16 ФЕВРУАРИ 2017 За девета поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2017 г. са свързани със стратегията „Европа 2020”, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие … Readmore +

Категории: , ,
Readmore free-spirit-city

31.01: Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проекти през 2017 г.

Краен срок: 31 ЯНУАРИ 2017 Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ обявява конкурс за проекти през 2017 г. Основната цел на конкурса е да стимулира развитието на културния живот в Русе, да свърже различни организации, институции и артисти … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана за кандидатстване по КД3, Структурен диалог, сектор „Младеж“

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време Структурният диалог насърчава активното участие на млади хора в демократичния живот, както и дебатите по въпроси, свързани с теми и приоритети, определени от тази дейност и от обновената политическа рамка в … Readmore +

Категории:
Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана за кандидатстване по КД2, „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“ на Еразъм+

Крайни срокове: 2 февруари 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“; 26 април 2017 г. – Покана за подаване на проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“; 4 … Readmore +

Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана за кандидатстване по КД 1 „Мобилност”, Проекти за мобилност на младежи и младежки работници, сектор „Младеж“

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на младежта ще се отпуска финансова подкрепа за проекти за мобилност на младежи и младежки работници. Кой може да … Readmore +

Категории:
Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонал и обучаеми в областта на професионалното образование и обучение, сектор „Професионално образование и обучение“

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време По настоящата Покана за подаване на предложения в областта на професионалното образование и обучение ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на обучаеми и персонал. Кой може да кандидатства? … Readmore +

Категории:
Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал, сектор „Училищно образование“

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на училищното образование ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на учители и друг училищен персонал. Потенциалните … Readmore +

Категории:
Readmore erasmus_plus_evidenza

02.02: Национална покана КД1, „Образователна мобилност за граждани“, Проекти за мобилност на персонала в сферата на образованието на възрастни, сектор „Образование за възрастни“

Краен срок: 02 ФЕВРУАРИ 2017г., 13:00 часа българско време По настоящата Покана за подаване на предложения по дейност „Мобилност” в областта на образованието за възрастни ще бъде отпускана финансова подкрепа за проекти за мобилност на персонала работещ в тази сфера. … Readmore +

Категории: