logoSS_bg_col

Анкета

на Фондация "Общество и сигурност"

Резултати ще бъдат предоставени на представители на законодателната и изпълнителната власт и ще бъдат обсъдени на национален форум през месец юни 2015г.
Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи

в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна
gerb-300x252

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

Краен срок: 09 ДЕКЕМВРИ 2016

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции)
Readmore it_photo_124522

27.10: Безвъзмездни средства за проекти за повишаване на осведомеността и образователни дейности, насочени към предотвратяване и борба с насилието срещу жени

Краен срок: 27 ОКТОМВРИ 2016 Тази покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за повишаване на осведомеността и образователни дейности, насочени към предотвратяване и борба с насилието срещу жени се основава на Програма „Права, равенство и гражданство“ за 2016 … Readmore +

Категории: , ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

17.01.2017: Програма „Еразъм+“, „КА3 – Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове“

Краен срок: 17 ЯНУАРИ 2017 В условията на висока безработица и несъответствие между търсените и предлаганите умения сред младите хора общата цел на поканата е да се запълни празнината между сферите на образованието и бизнеса, да се увеличи ползата от … Readmore +

Категории: , , , , ,
Readmore erasmus_plus_evidenza

29.11: Покана по Програма „Еразъм+“, КД 3 – Сътрудничество с гражданското общество в областта на младежта

Краен срок: 29 НОМЕВРИ 2016 Сътрудничеството с организациите на гражданското общество в областите на образованието, обучението и младежта е важно за създаването на широко чувство на приобщаване към стратегиите и политиките за учене през целия живот и за вземане предвид … Readmore +

Категории: , , , ,
Readmore biblioteki-thumbnail1

26.10: Фондация „Глобални библиотеки – България” обявява втора сесия за финансиране на малки проекти

Краен срок: 26 ОКТОМВРИ 2016 Конкурс за проекти 2016 – сесия 2 „Библиотеката – активен участник в обществения живот” с основна цел да затвърди мястото на обществените библиотеките като активен участник в обществения живот на съответното населено място или регион. Допустими … Readmore +

Readmore zaedno-vchas

30.11: ЗАЕДНО В ЧАС открива кампания за привличане на нови учители за 2017г.

Краен срок: 30 НОЕМВРИ 2016 Програма Заедно в час дава възможност както на завършващи студенти от всякакви специалности, така и на успешни  професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си. … Readmore +

Категории:
Readmore gerb-300x252[1]

05.01.2017: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява процедура за подбор на проекти „Развитие на социалното предприемачество“.

Краен срок: 05 ЯНУАРИ 2017г., 17:00 часа Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, … Readmore +

Категории: ,
Readmore plovdiv

10.12: Отворена покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“

Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016 г. Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред неговите жители, развиване на общуването помежду им и разширяване … Readmore +

Категории:
Readmore it_photo_124522

13.12: Финансиране на проекти в сферата на защита правата на децата

Краен срок: 13 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения ще подкрепи изграждането на капацитет в сферата на защита правата на детето и закрила на децата, на професионалисти, работещи за и с децата мигранти. Целта на програмата е да … Readmore +

Категории:
Readmore semsbanner300h250px1

Стипендии за обучение в Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и развитие на ценностите. Актуалността и важността на темата са причините, поради които екипът на The Business … Readmore +

Категории: НПО