logoSS_bg_col

Анкета

на Фондация "Общество и сигурност"

Резултати ще бъдат предоставени на представители на законодателната и изпълнителната власт и ще бъдат обсъдени на национален форум през месец юни 2015г.
Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи

в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна
gerb-300x252

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

Краен срок: 09 ДЕКЕМВРИ 2016

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции)
Readmore trust

Програма „Развитие и кариера“

В търсене на иновативно и нестандартно решение на  предизвикателствата пред заетостта сред икономически уязвими общности и насърчаване на икономическия растеж и устойчивост в страната, Фондация „Тръст за социална алтернатива“ представя програма „Развитие и кариера“, която има за цел да отговори … Readmore +

Категории: ,
Readmore stolichnA obshtina_logo

31.01: Конкурс „Младежки свят и доброволчество“ за младежки инициативи и доброволчески практики

Краен срок: 31 ЯНУАРИ 2017 За трета поредна година дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ към Столична община, с подкрепата и партньорството на Британския съвет, Националното издателство за образование и наука „Аз Буки“, Асоциация за развитие на София, Форум „Демокрит“, … Readmore +

Категории: ,
Readmore gerb-300x252

10.12: Програма „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца в свободното време

Краен срок: 10 ДЕКЕМВРИ 2016 Програма „Спорт за децата в свободното време“ (Програмата) е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на … Readmore +

Категории: , ,
Readmore gerb-300x252

15.02: Програма „Научи се да плуваш“ 2017 г. за организиране и провеждане на обучение по плуване на деца

Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програма „Научи се да плуваш“ е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта за всички – основен документ за реализиране на един от приоритетите в дейността на Министерството на младежта и спорта … Readmore +

Категории: ,
Readmore gerb-300x252[1]

15.02: Програма „Децата и спортният клуб” 2017 г. за подпомагане участието на деца в спортни прояви

Краен срок: 15 ФЕВРУАРИ 2017 Програмата „Децата и спортният клуб“ има за цел подпомагане участието на деца в спортни прояви и организиране и провеждане на детски спортни прояви. Тя е разработена в изпълнение на Концепция за насърчаване развитието на спорта … Readmore +

Категории: ,
Readmore horizon2020

07.12: Програмата КОСТ обявява регулярни годишни конкурси за разработване на проекти във всички научни направления

Краен срок: 07 ДЕКЕМВРИ 2016 Програмата КОСТ обявява регулярни годишни  конкурси  за разработване на проекти във всички научни направления. Проектите, наричани КОСТ – акции, се изпълняват от мащабни научни мрежи. Участието в тях дава възможност не само за добиване на нови … Readmore +

Категории:
Readmore it_photo_124522

15.12: Покана за набиране на концепции за приобщаване на уязвими групи

Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 С решение от 6.10.16 г. на Съвета по координация на средствата от ЕС беше одобрено стартирането на интегрирана схема за приобщаване на уязвими групи, включително за доразвиване на пилотния модел от периода 2007-2013 г. за … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore it_photo_124522

15.12: Подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП за 2017

Краен срок: 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Настоящата покана за представяне на предложения се основава на Запазване на елемент Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска … Readmore +

Категории: , ,
Readmore grantlogo

20.12: VIVACOM Регионален грант 2016

Краен срок: 20 ДЕКЕМВРИ 2016 В рамките на програмата телекомуникационната компания предоставя безвъзмездна помощ/грантове на граждански организации, читалища и училища от цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата се осъществява в партньорство с Български център за нестопанско право. Какво … Readmore +

Категории: , ,