Форум КЛЮЧ

#ИмаГи 2017

Форум КЛЮЧ на 5 години!

Фотоконкурс

ЧОВЕКЪТ МЕЖДУ ДНЕС И УТРЕ

МЕЖДУНАРОДЕН ФОТОКОНКУРС ТЪРСИ НАЙ-ДОБРИТЕ СНИМКИ НА ТЕМА „УСТОЙЧИВОСТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“ ОТ БЪЛГАРСКИ И ШВЕЙЦАРСКИ ФОТОГРАФИ
Readmore

29.03: Обучение „Фъндрейзинг за НПО. Стратегически подходи“, организирано от БЦНП

Краен срок: 29 МАРТ 2017 Обучението се организира от Български център за нестопанско право и ще се проведе  на 11 и 12 май 2017 г. в София.  Обучителните дейности ще стартират с уебинар: „Фъндрейзингът – нещо ново или не съвсем“, … Readmore +

Категории: ,
Readmore

15.05: ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив, 2017

Краен срок: 15 МАЙ 2017 Фондация „Отворени изкуства“ обявява ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ с проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала Нощ/Пловдив, 2017 (15, 16 и 17 септември). Фонд „Специални проекти“ е финансова платформа и механизъм за подкрепа на … Readmore +

Категории:
Readmore

22.05: КД3: Подкрепа за реформиране на политиката Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж

Краен срок: 22 МАЙ 2017 г. Поканата се отнася за Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж и ще подпомага проекти за транснационално сътрудничество в областите на образованието, обучението и младежта. … Readmore +

Категории:
Readmore

15.06: Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2017

Краен срок: 15 МАЙ 2017г. За 11-та поредна година Европейската комисия  организира присъждането на Европейските награди за насърчаване  на предприемачеството. На 23 февруари 2017 г., Министерство на икономиката официално открива националната кампания за провеждане на тазгодишното издание на конкурса, а … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore

15.05: Конкурс „Информация и обучителни мерки за организации на работници“

Краен срок: 15 МАЙ 2017 г. Целите на настоящата покана включват мерки и инициативи за укрепване на капацитета на организациите на работниците да решават на европейско / транснационално равнище проблеми, свъррзани с промени в заетостта и предизвикателствата, свързани със социалния … Readmore +

Категории: , , ,
Readmore

07.04: Програма „Силата на семейството и общността”

Краен срок: 07 АПРИЛ 2017 Програма „Силата на семейството и общността” е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

07.04: Програмно финансиране на проекти по Програмата за развитие на детско-юношеския спорт

Краен срок: 07 АПРИЛ 2017г. Столична община обявява сесия за програмно финансиране на проекти по Програма за развитие на детско-юношеския спорт. Чрез Програмата се създават условия и възможности за: подпомагане на спортните клубове за развитие на детско-юношеския спорт; повишаване мотивацията на … Readmore +

Категории: ,
Readmore

31.03: Конкурс за подкрепа за развитието на доброволчески центрове за социално доброволчество

Краен срок: 31 МАРТ 2017 г. Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР обяви конкурс за младежки и работещи с младежи юридически лица с нестопанска цел, желаещи да се изградят като доброволчески центрове в изпълнение на проект „Да премахнем границите пред доброволчеството”, съфинансиран … Readmore +

Категории: , ,
Readmore

07.04: Процедура за набиране на проектни предложения по НПМ (2016 – 2020) за 2017

Краен срок: 07 АПРИЛ 2017 МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА, ДИРЕКЦИЯ „МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ” на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за … Readmore +

Категории: