logoSS_bg_col

Анкета

на Фондация "Общество и сигурност"

Резултати ще бъдат предоставени на представители на законодателната и изпълнителната власт и ще бъдат обсъдени на национален форум през месец юни 2015г.
Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи

в гр. София през октомври 2016 г.

Целта на програмата е да създаде ново поколение социални предприемачи, които да получат знанията и практическите умения за постигане на значима социална промяна
gerb-300x252

Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство

Краен срок: 09 ДЕКЕМВРИ 2016

По поканата могат да кандидатстват официално признати (акредитирани образователни и обучителни институции)
Readmore Академия за социални предприемачи

Академия за социални предприемачи на Reach for change

Академия за социални предприемачи е интензивна практично-ориентирана програма за личности с интерес и/или желание за развитие в сферата на социалното предприемачество. Тя ще се проведе в гр. София през октомври 2016 г.  Целта на програмата е да създаде ново поколение социални … Readmore +

Категории: Без категория
Readmore online-420x425

30.09: Kонкурс „Мислете в зелено за нашето бъдеще“

Краен срок: 30 СЕПТЕМВРИ 2016 За отпразнуване на Световния ден на околната среда Фондация „Кроношпан“ става инициатор на конкурса „Мислете в зелено за нашето бъдеще“, чиято основна тема е околната среда. Основната цел на конкурса е да се повиши осведомеността на младите … Readmore +

Категории: ,
Readmore logo@2x

25.09: 2017 Stockholm Water Prize

Краен срок: 25 СЕПТЕМВРИ 2016 г. Стокхолмският международен институт по водата (SIWI) очаква номинации за тазгодишната награда за решения на водни проблеми, водещи към устойчиво развитие. Всеки човек или организация, които имат изключителен принос към опазването и защитата на световните … Readmore +

Категории:
Readmore EuropaNostraLogo

01.10: Наградата на ЕС за културно наследство / Наградите „Europa Nostra“ 2017

Краен срок: 1 ОКТОМВРИ 2016 г. Наградата е едно от най-престижните отличия в сферата на културното наследство. Връчва се съвместно от ЕС, в рамките на програма „Творческа Европа“, и международната организация „Europa Nostra„. Призът популяризира уменията и отдадеността на архитекти, експерти по културно наследство, доброволци, училища, … Readmore +

Категории:
Readmore life

Програма LIFE 2016 предоставя безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата

Програма LIFE отправя покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства за околната среда и действията по климата. За подпрограмата за околната среда, тази покана ще покрие разходи за дейности по „традиционни“ проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти за техническа … Readmore +

Категории:
Readmore plovdiv

Отворена покана за нови проекти в програмата на „Пловдив 2019“

КРАЙНИ СРОКОВЕ: 10 юли 2016 г. 10 октомври 2016 г. 10 декември 2016 г. Основна концепция на програмата на ОФ „Пловдив 2019“ е създаването на разнообразен културен афиш, дългосрочното подобряване на културния климат в Пловдив, постигане на положителна промяна сред … Readmore +

Категории:
Readmore gerb-300x252[1]

09.12: Покана за набиране на предложения за действия за двустранно сътрудничество

Краен срок: 09 ДЕКЕМВРИ 2016 Министерството на образованието и науката, в качеството си на програмен оператор по програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за програмния период 2009-2014 г., … Readmore +

Категории:
Readmore it_photo_124522

09.09: Награда на ЕИСК за ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО за 2016

Краен срок: 9 СЕПТЕМВРИ 2016 г., 23,59 ч. Тема на Наградата на ЕИСК (EESC – European Economic and Social Committee) за гражданското общество за 2016 г.: „Мигранти“. Конкретната цел на НАГРАДАТА НА ЕИСК ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА 2016 г. – Отличие … Readmore +

Категории:
Readmore news_963

31.07: Загорка Зелен Фонд

Краен срок: 31 АВГУСТ 2016 Загорка Зелен Фонд всяка година търси идеи за подпомагане устойчивото градско развитие чрез по-ефективното използване на вода и енергия. Заедно можем да направим градската среда по-добро и зелено място за живеене. Категории: За по-ефективно използване … Readmore +

Категории: