За нас

История:

Порталът е създаден от Фондация „Четиридесет и две“ през 2009 г. Със стартирането на платформата, фондацията се стреми да предложи качествени консултантски услуги за НПО сектора в сферата на управлението на проекти. Цялостната стратегия на портала е насочена към подпомагане на процесите по подготовка и управление на проекти, подобряване на информационната обезпеченост и опосредстване на връзките между консултантите и крайните клиенти. ЗаФондовете изначално е целял да е надежден партньор при намирането на информация, базисно консултиране в областта на еврофондовете, развитие на уменията за разработване и управление на проекти и дори намиране на възможности за професионална реализация на хора с интереси в тази сфера.

За Фондовете от 2018 година:

През 2018 г., ЗаФондовете се предоставя за управление на Сдружение YOUTHub. Фондация 42 влага своето доверие в това, че YOUTHub e най-подходящата организация, която да продължи да администрира дейността на портала, предлагайки качествена и навременна информация. Сдружението, със своята младежка онлайн платформа youthub.bg, от две години успява да предложи на младите хора в България лесен достъп до младежки възможности за професионално и личностно развитие.

От този момент порталът започва своя втори живот в малко по-различна форма от неговия предшественик. Акцентът е поставен преди всичко върху възможностите за финансиране на проекти, от които биха могли да се възползват различни организации от неправителствения сектор. Там ще намират място и новини за различни събития, семинари, обучения, конкурси, които биха били интересни и полезни за представителите на сектора.