За нас

История:

Порталът е създаден от Фондация „Четиридесет и две“ през 2009 г. Със стартирането на платформата, фондацията се стреми да предложи качествени консултантски услуги за НПО сектора в сферата на управлението на проекти. Цялостната стратегия на портала е насочена към подпомагане на процесите по подготовка и управление на проекти, подобряване на информационната обезпеченост и опосредстване на връзките между консултантите и крайните клиенти. ЗаФондовете изначално е целял да е надежден партньор при намирането на информация, базисно консултиране в областта на еврофондовете, развитие на уменията за разработване и управление на проекти и дори намиране на възможности за професионална реализация на хора с интереси в тази сфера.

За Фондовете от 2018 година:

Порталът се предоставя за управление от Фондация “Четирдесет и две” на Сдружение “YOUTHub”. Влага се доверие, в това, че най-подходящата организация да продължи да администрира информационната дейност на портала и да продължи да предлага качествена и навременна информация е именно YOUTHub. Сдружението, със своята младежка онлайн платформа youthub.bg, от две години успява да предложи на младите хора в България лесен достъп до младежки възможности за професионално и личностно развитие.