Email: info@42training.org
Тел.:
0885 72 80 80

portal_logo1Порталът се поддържа от Фондация „Четиридесет и две“.

  • Ние не сме просто поредната консултантска фирма на българския пазар, но можем да работим с всяка консултантска фирма…
  • Ние не сме само НПО, но можем да си сътрудничим всички с български организации от нестопанския сектор…
  • Ние не сме и консултанти на свободна практика, но можем да бъдем от полза за всички, които са избрали да се занимават професионално с разработването и управлението на проекти…
  • Ние не се стремим към изместване на традиционните консултантски услуги по подготовка и управление на проекти, напротив – цялостната стратегия на портала е насочена към подпомагане на тези процеси, подобряване на информационната обезпеченост и опосредстване на връзките между консултантите и крайните клиенти.

За всички, които ни се довериха порталът ЗА ФОНДОВЕТЕ online е надежден партньор при намирането на информация, базисно консултиране в областта на еврофондовете, развитие на уменията за разработване и управление на проекти и дори намиране на възможности за професионална реализация на хора с интереси в тази сфера.

Услугите, предоставяни от портала, са насочени към:

  • Експертите и консултантите, работещи по управлението на проекти с външно финансиране
  • НПО, търсещи възможност да доразвият и разнообразят дейността си;
  • Търговски дружества, малки и средни предприятия, чиито ръководители се опитват да се възползват в най-пълна степен от позитивите от членството на страната ни в ЕС.
  • Всички, които търсят и желаят бързо да намерят актуална и полезна информация в областта на проектното управление, донорските програми, еврофондовете и националното и европейско законодателство в областта.