Ръководството за фондонабиране е съставено, за да подпомага младите хора, които търсят финансиране за свои каузи. Ръководството съдържа подробна информация за стъпките, които трябва да се извървят в механизма на набиране на средства. В него се обяснява как най-добре може да се организира една такава кампания. Изключително важно е да се формулират правилно целите, които да бъдат упорито преследвани. Вниманието е насочено към процеса на планиране, който до голяма степен определя успешността на кампанията.

Изтеглете приложението на английски език

Етикети: ,