Фондация Лале отблизо – част 2

Миналата седмица Ви представихме първата статия, представяща фондация Лале и обещахме да има още. За развитието на гражданския сектор и проблемите, с които се сблъскват както фондацията, така и организациите можете да прочетете в следващите редове. Приятно четене!

Политика на финансиране днес

След години работа и напредък политиката на организацията е малко по-различна. Чрез програмите и обученията, които организира, Фондация Лале цели най-вече насърчаване на доброволчеството и участието на хората във всички сфери на социалния живот. Особено важно е включването на нуждаещите се от помощ в процеса на нейното осъществяване. С тях е нужно да се говори не само, за да бъдат разбрани проблемите им, но и за да се открият техните лични способности за подобрение на живота им. Той не бива да зависи от възможностите за помощ. Финансовата подкрепа трябва да бъде разбирана като временен изход в труден период. Визията, към която фондацията се стреми е за едно общество на участващи, информирани, мотивирани, помагащи си хора. Такива, които са част от общност, в която получават и дават, и знаят, че са съавтори на живота си. Осъзнават, че от тях зависи как лично ще се развиват, а също така как ще се развиват децата им и околните.

Работата около конкретна цел изгражда общност от хора и граждански организации. И когато в нея се споделя, обменя се опит и се създава възможност за израстване, тогава тази общност става силна. Тогава тя заема позиция, в която е способна да променя практики и политики на държавата. Това са закономерни етапи. Осъзнавайки ги, Фондация Лале от самото начало работи около ясно формулирана цел, като след всеки постигнат резултат стават ясни все повече възможности за усъвършенстване и напредък, към които се насочва финансиране.

01234
Г-жа Мария Петкова. Снимка от събитието „Проект на годината“

За трудностите на фондацията и финансираните организации

Една от първите трудности, с която се сблъсква Фондация Лале е въпросът как да се разпределят едни много ограничени, в сравнение с размера на нуждите, средства. Една организация не е в състояние да подкрепи всички. Така именно се налага и формулирането на сфера на работа с ясна процедура как да се извършват дейностите. Но това лишава и много проекти от одобрение, не защото са зле написани, а защото имат различна проблематика.

„Това е най-трудното – да напишеш едно такова писмо до хора, които са се трудили и планирали и са имали надежди, и да им обясниш защо се отхвърля техният проект.“ – казва г-жа Петкова.

Друга трудност е отсяването на най-реалистично изпълнимите проекти. Тези, които са основани на участието на самите хора, които да не бъдат третирани просто като получатели, а като активни партньори. Друго важно условие е те да бъдат устойчиви във времето. Това пък се явява основна трудност за изпълняващите проект организации. Но ако липсва идеята как дейността ще продължи и я няма сериозната ангажираност към хората, то и финансирането е невъзможно. „За хората, които имат нужда, да получават помощ „на парче“ е дори по-вредно, защото тъкмо се опират на нещо и подкрепата сършва.“- допълва М. Петкова.

За неправителствените организации друга трудност се оказва запазването на връзката между формулираната цел и последващите дейности и резултати. Това е базисно и изглежда ясно още в планирането, но нерядко тази връзка се къса. Ето защо организациите трябва да се стремят към прецизност в това отношение.

Друга тяхна трудност е намирането на съфинансиране или продължаващо финансиране. Едно от условията на Фондация Лале е най-малко 20-30% от финансирането на един проект да се осъществява от други донори. Това винаги помага за развитие на дейностите.

Трудно се оказва и ангажирането на цялата общност в решаването на конкретен проблем. Според изследване на Българския център за нестопанско право от 2013г. 63% от пълнолетните граждани смятат, че някой друг е отговорен за техния живот – от разбитите улици, през цените в магазините до собствената им трудова заетост. Тук се появява грешката в практиката просто да се дава и дори да се използват изрази като „ние ще ви помогнем“, излизащи от неправителствените огранизации. Ако хората не участват в промяната, тяхното качество на живот остава същото. Много усилия изисква процесът на включване, но именно те ще донесат своите резултати напред в годините и в цялостното развитие на България.

Следва продължение…

Автор на статията: Анна Мангалова