Хоризонт 2020 – Обществени предизвикателства

Решаването на обществените проблеми и политическите цели на ЕС (климат, околна среда, енергия, транспорт) не могат да бъдат постигнати без иновации. До пробивни решения се стига благодарение на сътрудничество в областта на социалните и хуманитарните науки, а перспективните решения трябва да бъдат тествани, демонстрирани и разпространявани.

Програма “Хоризонт 2020” ще насочи ресурси към различни, но взаимно допълващи се приоритета с ясна добавена стойност за Европейския съюз. Те съответстват на приоритетите, залегнали в “Европа 2020” и “Съюз на иновации”:

III. Обществени предизвикателства

Тази тема отразява политическите приоритети на стратегията “Европа 2020” и е насочен към важните проблеми, пред които са изправени гражданите в Европа и в други части на света. Възприемането на подход, съобразен с конкретното предизвикателство, обединява ресурси и знания от различни области, технологии и дисциплини, включително обществените и хуманитарните каузи. Той обхваща дейности от научните изследвания до пазарната реализация, като особено внимание е отделено на дейностите, свързани с иновации, като например пилотни и демонстранционни проекти, изпитвателни платформи, както и на подкрепата за обществени поръчки за новаторски продукти и тяхното навлизане на пазара. Този подход включва установяването на връзки с дейностите на Европейските партньорства за иновации:

 • Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
 • Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски изследвания и биоикономика
 • Сигурна, чиста и ефективна енергия
 • Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт.
 • Действия във връзка с изменението на климата, ефективно използване на ресурсите и суровините
 • Европа в един променящ се свят – приобщаващи, иновативни и мислещи общества
 • Сигурни общества – Защита на свободата и сигурността на Европа и нейните граждани

Актуални покани за кандидатстване:

1. WATER 2014-2015 – Водни иновации

H2020-WATER-2015-one-stage – Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015

H2020-WATER-2015-two-stage – Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015; 08-09-2015

 • WATER-1b-2015: Demonstration/pilot activities
 • WATER-2b-2015: Integrated approaches to food security, low-carbon energy, sustainable water management and climate change mitigation:
 • WATER-5c-2015: Development of water supply and sanitation technology, systems and tools, and/or methodologies

 2. BG 2014-2015 – Синя икономика

H2020-BG-2015-1 Краен срок: 11-06-2015

 • BG-16-2015: Coordination action in support of the implementation of the Joint Programming Initiative on ‘Healthy and Productive Seas and Oceans’

H2020-BG-2015-2 Краен срок: 03-02-2015; 11-06-2015

 • BG-01-2015: Improving the preservation and sustainable exploitation of Atlantic marine ecosystems
 • BG-02-2015: Forecasting and anticipating effects of climate change on fisheries and aquaculture
 • BG-07-2015: Response capacities to oil spills and marine pollutions

3. SFS 2014-2015 – Устойчива продоволствена сигурност

H2020-SFS-2015-1 Краен срок: 11-06-2015

H2020-SFS-2015-2 Краен срок: 03-02-2015; 11-06-2015

 • SFS-01c-2015: Assessing sustainability of terrestrial livestock production
 • SFS-02b-2015: Assessing soil-improving cropping systems
 • SFS-05-2015: Strategies for crop productivity, stability and quality
 • SFS-07b-2015: Management and sustainable use of genetic resources
 • SFS-10b-2015: Scientific basis and tools for preventing and mitigating farmed mollusc diseases
 • SFS-11b-2015: Consolidating the environmental sustainability of European aquaculture
 • SFS-13-2015: Biological contamination of crops and the food chain
 • SFS-16-2015: Tackling malnutrition in the elderly
 • SFS-18-2015: Small farms but global markets: the role of small and familiy farms in food and nutrition security
 • SFS-20-2015: Sustainable food chains through public policies: the cases of the EU quality policy and of public sector food procurement

4. HCO 2014-2015 – Координиращи дейности в здравната област

H2020-HCO-2015 Краен срок: 24-02-2015

 • HCO-06-2015: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases
 • HCO-11-2015: ERA NET Collaboration and alignment of national programmes and activities in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
 • HCO-12-2015: ERA NET: Antimicrobial resistance
 • HCO-13-2015: ERA-NET: Cardiovascular disease
 • HCO-17-2015: Towards sustainability and globalisation of the Joint Programming Initiative on Neurodegenerative Diseases

5. DRS 2014-2015 – Устойчивостта на бедствия

H2020-DRS-2015 Начало: 25-03-2015; Краен срок: 27-08-2015

 • DRS-01-2015: Crisis management topic 1: potential of current and new measures and technologies to respond to extreme weather and climate events
 • DRS-03-2015: Crisis management topic 3: Demonstration activity on large scale disasters and crisis management and resilience of EU external assets against major identified threats or causes of crisis
 • DRS-06-2015: Crisis management topic 6: Addressing standardisation opportunities in support of increasing disaster resilience
 • DRS-09-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 1: Science and innovation for adaptation to climate change: from assessing costs, risks and opportunities to demonstration of options and practices
 • DRS-10-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 2: Natural Hazards: Towards risk reduction science and innovation plans at national and European level
 • DRS-11-2015: Disaster Resilience & Climate Change topic 3: Mitigating the impacts of climate change and natural hazards on cultural heritage sites, structures and artefacts
 • DRS-12-2015: Critical Infrastructure Protection topic 1: Critical Infrastructure “smart grid” protection and resilience under “smart meters” threats
 • DRS-13-2015: Critical Infrastructure Protection topic 2: Demonstration activity on tools for adapting building and infrastructure standards and design methodologies in vulnerable locations in the case of natural or man-originated catastrophes
 • DRS-14-2015: Critical Infrastructure Protection topic 3: Critical Infrastructure resilience indicator – analysis and development of methods for assessing resilience
 • DRS-15-2015: Critical Infrastructure Protection topic 4: Protecting potentially hazardous and sensitive sites/areas considering multi-sectorial dependencies
 • DRS-18-2015: Communication technologies and interoperability topic 1: interoperable next generation of broadband radio communication system for public safety and security
 • DRS-22-2015: Ethical/Societal Dimension topic 3: Impact of climate change in third countries on Europe’s security

6. EURO 2014-2015 – Преодоляване на кризата в Европа

H2020-EURO-6-2015 Краен срок: 28-05-2015

 • EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector

H2020-EURO-SOCIETY-2015 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

7. WASTE 2014-2015 – Отпадъци

H2020-WASTE-2015-one-stage Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015

H2020-WASTE-2015-two-stage Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015; 08-09-2015

8. INSO-2015 – Нови форми на новаторство

Начало: 10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

9. SCC 2014-2015 – „Интелигентни“ градове и общини

H2020-SCC-2015 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 05-05-2015

 • SCC-01-2015: Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration – first of the kind) projects
 • SCC-03-2015: Development of system standards for smart cities and communities solutions

10. INT 2014-2015

H2020-INT-SOCIETY-2015 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

 • INT-03-2015: Europe’s contribution to a value-based global order and its contestants
 • INT-04-2015: The European Union’s contribution to global development: in search of greater policy coherence
 • INT-05-2015: Rethinking the European Union crisis response mechanism in light of recent conflicts
 • INT-06-2015: Re-invigorating the partnership between the two shores of the Mediterranean
 • INT-07-2015: Towards a new geopolitical order in the South and East Mediterranean region
 • INT-08-2015: The European Union and the Eastern Partnership
 • INT-09-2015: The European Union, Turkey and its wider neighbourhood: challenges and opportunities
 • INT-10-2015: The European Union and integration challenges in the Balkans
 • INT-11-2015: European cultural and science diplomacy: exploiting the potential of culture and science in the EU’s external relations
 • INT-12-2015: The cultural, scientific and social dimension of EU-LAC relations

H2020-INT-INCO-2015 Краен срок: 12-05-2015

 • INT-01-2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with the Union’s key international partner countries – proposals targeting Australia, USA, Brazil, South Africa, Ukraine
 • INT-02-2015: Encouraging the research and innovation cooperation between the Union and selected regional partners – proposals targeting Southern Mediterranean Neighbourhood, Eastern Partnership

11. FCT 2014-2015 – Борба с организираната престъпност и тероризма

H2020-FCT-2015 Начало: 25-03-2015; Краен срок: 27-08-2015

 • FCT-01-2015: Forensics topic 1: Tools and infrastructure for the extraction, fusion, exchange and analysis of big data including cyber-offenses generated data for forensic investigation
 • FCT-02-2015: Forensic topic 2: Advanced easy to use in-situ forensic tools at the scene of crime
 • FCT-03-2015: Forensics topic 3: Mobile, remotely controlled technologies to examine a crime scene in case of an accident or a terrorist attack involving CBRNE materials
 • FCT-04-2015: Forensics topic 4: Internet Forensics to combat organized crime
 • FCT-06-2015: Law Enforcement capabilities 2: Detection and analysis of terrorist-related content on the Internet
 • FCT-09-2015: Law Enfocement capabilities topic 5: Identity Management
 • FCT-15-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 3: Better understanding the role of new social media networks and their use for public security purposes
 • FCT-16-2015: Ethical/Societal Dimension Topic 4 – Investigating the role of social, psychological and economic aspects of the processes that lead to organized crime (including cyber related offenses), and terrorist networks and their impact on social cohesion
 • FCT-17-2015: Fast track to Innovation Topic

12. ISIB 2014-2015 Устойчива биоикономика

 H2020-ISIB-2015-1 Краен срок: 11-06-2015

 • ISIB-02-2015: Closing the research and innovation divide: the crucial role of innovation support services and knowledge exchange
 • ISIB-12b-2015: Rural development
 • ISIB-12c-2015: Monitoring and mitigation of agricultural and forestry greenhouse gases (GHG)
 • ISIB-12d-2015: Sustainable crop production
 • ISIB-12e-2015: Sustainable livestock production
 • ISIB-12f-2015: Biomarkers for nutrition and health
 • ISIB-13-2015: Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on ‘A Healthy Diet for a Healthy Life’

 H2020-ISIB-2015-2 Краен срок: 03-02-2015; 11-06-2015

13. GV 2014-2015 – Екологични превозни средства

 H2020-GV-2015 Начало: 24-06-2015; Краен срок: 24-06-2015

 • GV-6-2015: Powertrain control for heavy-duty vehicles with optimised emission
 • GV-8-2015: Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and the grid

14. DS 2014-2015 – Дигитална сигурност

H2020-DS-2015-1 Краен срок: 27-08-2015

15. YOUNG 2014-2015 – Младо поколение

H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 Начало:10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

 • YOUNG-3-2015: Lifelong learning for young adults: better policies for growth and inclusion in Europe
 • YOUNG-4-2015: The young as a driver of social changе

16. INSO 2014-2015 – Нови форми на иновация

H2020-INSO-2015-CNECT Краен срок: 28-05-2015

17. LCE 2014-2015 – Енергийни източници с ниски въглеродни емисии

H2020-LCE-2015-1-two-stage Краен срок: 03-03-2015

 • LCE-02-2015: Developing the next generation technologies of renewable electricity and heating/cooling
 • LCE-11-2015: Developing next generation technologies for biofuels and sustainable alternative fuels
 • LCE-15-2015: Enabling decarbonisation of the fossil fuel-based power sector and energy intensive industry through CCS
 • LCE-17-2015: Highly flexible and efficient fossil fuel power plants

 H2020-LCE-2015-2 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 05-05-2015

 • LCE-03-2015: Demonstration of renewable electricity and heating/cooling technologies
 • LCE-12-2015: Demonstrating advanced biofuel technologies
 • LCE-19-2015: Supporting coordination of national R&D activities
 • LCE-21-2015: Modelling and analysing the energy system, its transformation and impacts

 H2020-LCE-2015-3 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 05-05-2015

 • LCE-04-2015: Market uptake of existing and emerging renewable electricity, heating and cooling technologies
 • LCE-05-2015: Innovation and technologies for the deployment of meshed off-shore grids
 • LCE-06-2015: Transmission grid and wholesale market
 • LCE-09-2015: Large scale energy storage
 • LCE-14-2015: Market uptake of existing and emerging sustainable bioenergy
 • LCE-18-2015: Supporting Joint Actions on demonstration and validation of innovative energy solutions
 • LCE-23-2015: Supporting the community in deploying a common framework for measuring the energy and environmental efficiency of the ICT-sector

 H2020-LCE-2015-4 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 05-05-2015

18. REFLECTIVE 2014-2015 – Общество

H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

 H2020-REFLECTIVE-6-2015 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 28-05-2015

19. SC5 2014-2015 – Обществени предизвикателства

H2020-SC5-2015-one-stage Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015

 • SC5-02-2015: ERA for Climate Services
 • SC5-05b-2015: Earth-system modelling and climate services
 • SC5-10c-2015: An EU support mechanism for evidence-based policy on biodiversity & ecosystems services
 • SC5-11c-2015: Deep mining on continent and/or in sea-bed
 • SC5-11d-2015: New sustainable exploration technologies and geomodels
 • SC5-11e-2015: New metallurgical systems
 • SC5-12b-2015: Materials under extreme conditions
 • SC5-13c-2015: Innovation friendly minerals policy framework
 • SC5-13d-2015: Raw materials research and innovation coordination
 • SC5-13e-2015: Raw materials intelligence capacity
 • SC5-13f-2015: Strategic international dialogues and cooperation with raw materials producing countries and industry
 • SC5-15-2015: Strengthening the European Research Area in the domain of Earth Observation
 • SC5-18b-2015: Integrating North African, Middle East and Balkan Earth Observation capacities in GEOSS
 • SC5-19b-2015: Mapping Member State research and innovation in climate change, environment, resource efficiency and raw materials

H2020-SC5-2015-two-stage Начало: 10-12-2014; Краен срок: 21-04-2015; 08-09-2015

 • SC5-04-2015: Improving the air quality and reducing the carbon footprint of European cities
 • SC5-07-2015: More effective ecosystem restoration in the EU
 • SC5-17-2015: Demonstrating the concept of ‘Citizen Observatories’

20. EE 2014-2015 – Енергийна ефективност

 H2020-EE-2015-1-PPP Начало: 30-09-2014; Краен срок: 04-02-2015

 • EE-02-2015: Buildings design for new highly energy performing buildings
 • EE-18-2015: New technologies for utilization of heat recovery in large industrial systems, considering the whole energy cycle from heat production to transformation, delivery and end use

 H2020-EE-2015-2-RIA Начало: 10-12-2014; Краен срок: 04-06-2015

 H2020-EE-2015-3 Начало: 10-12-2014; Краен срок: 04-06-2015

 • EE-05-2015: Increasing energy performance of existing buildings through process and organisation innovations and creating a market for deep renovation
 • EE-07-2015: Enhancing the capacity of public authorities to plan and implement sustainable energy policies and measures
 • EE-09-2015: Empowering stakeholders to assist public authorities in the definition and implementation of sustainable energy policies and measures
 • EE-10-2015: Consumer engagement for sustainable energy
 • EE-14-2015: Removing market barriers to the uptake of efficient heating and cooling solutions
 • EE-15-2015: Ensuring effective implementation of EU product efficiency legislation
 • EE-16-2015: Organisational innovation to increase energy efficiency in industry
 • EE-17-2015: Driving energy innovation through large buyer groups
 • EE-19-2015: Improving the financeability and attractiveness of sustainable energy investments
 • EE-21-2015: Development and market roll-out of innovative energy services and financial schemes for sustainable energy

 H2020-EE-2015-4-PDA НАчало: 10-12-2014; Краен срок: 04-06-2015

 • EE-20-2015: Project development assistance for innovative bankable and aggregated sustainable energy investment schemes and projects

21. BES 2014-2015 – Гранична и външна сигурност

H2020-BES-2015 Начало: 25-03-2015; Краен срок: 27-08-2015

 • BES-01-2015: Maritime Border Security topic 1: radar systems for the surveillance of coastal and pre-frontier areas and in support of search and rescue operations
 • BES-02-2015: Maritime Border Security topic 2: affordable and easily deployable technologies for EU coastal border surveillance with reduced impact on the environment
 • BES-03-2015: Maritime Border Security topic 3: Light optionally piloted vehicles (and sensors) for maritime surveillance
 • BES-04-2015: Maritime Border Security topic 4: Detection of low flying aircraft at near shore air space
 • BES-05-2015: Border crossing points topic 1: Novel mobility concepts for land border security
 • BES-06-2015: Border crossing points topic 2: Exploring new modalities in biometric-based border checks
 • BES-07-2015: Border crossing points topic 3: Optimization of border control processes and planning
 • BES-08-2015: Supply Chain Security topic 1: Development of an enhanced non-intrusive (stand-off) scanner
 • BES-10-2015: Information management topic 1: Civilian humanitarian mission personnel tracking
 • BES-11-2015: Information management topic 2: Information management, systems and infrastructure for civilian EU External Actions
 • BES-13-2015: Conflict prevention and peace building topic 2: Training curricula for Conflict Prevention and Peace Building personnel

22. MG 2014-2015 – Развитие чрез мобилност

H2020-MG-2015_SingleStage-A Начало: 10-12-2014; Краен срок: 23-04-2015

 • MG-1.10-2015: International cooperation in aeronautics with China
 • MG-1.8-2015: International cooperation in aeronautics with Japan
 • MG-1.9-2015: International cooperation in aeronautics with Canada
 • MG-9.1-2015: Transport societal drivers
 • MG-9.5-2015: Fostering transnational cooperation in European transport research and innovation – NCP network

H2020-MG-2015-Singlestage-B Начало: 24-06-2015; Краен срок: 15-10-2015

 • MG-3.6b-2015: Safe and connected automation in road transport
 • MG-5.5b-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility
 • MG-8.3-2015: Facilitating market take up of innovative transport infrastructure solutions
 • MG-8.4b-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation

H2020-MG-2015_TwoStages Начало: 10-12-2014; Краен срок: 23-04-2015; 15-10-2015

 • MG-1.2-2015: Enhancing resource efficiency of aviation
 • MG-3.6a-2015: Safe and connected automation in road transport
 • MG-4.3-2015: System modelling and life-cycle cost optimisation for waterborne assets
 • MG-5.4-2015: Strengthening the knowledge and capacities of local authorities
 • MG-5.5a-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and better urban transport and mobility
 • MG-6.3-2015: Common communication and navigation platforms for pan-European logistics applications
 • MG-8.4a-2015: Smart governance, network resilience and streamlined delivery of infrastructure innovation

23. PHC 2014-2015 – Персонализирано здравеопазване и грижи

H2020-PHC-2015-single-stage Краен срок: 21-04-2015

 • PHC-21-2015: Advancing active and healthy ageing with ICT: Early risk detection and intervention
 • PHC-25-2015: Advanced ICT systems and services for integrated care
 • PHC-27-2015: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT
 • PHC-28-2015: Self management of health and disease and decision support systems based on predictive computer modelling used by the patient him or herself
 • PHC-29-2015: Public procurement of innovative eHealth services
 • PHC-30-2015: Digital representation of health data to improve disease diagnosis and treatment

H2020-PHC-2015-two-stage Краен срок: 21-04-2015

 • PHC-02-2015: Understanding disease: systems medicine
 • PHC-03-2015: Understanding common mechanisms of diseases and their relevance in co-morbidities
 • PHC-04-2015: Health promotion and disease prevention: improved inter-sector co-operation for environment and health based interventions
 • PHC-11-2015: Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies
 • PHC-14-2015: New therapies for rare diseases
 • PHC-16-2015: Tools and technologies for advanced therapies
 • PHC-18-2015: Establishing effectiveness of health care interventions in the paediatric population
 • PHC-22-2015: Promoting mental wellbeing in the ageing population
 • PHC-24-2015: Piloting personalised medicine in health and care systems

H2020-PHC-2015-single-stage_RTD Краен срок: 24-02-2015

 • PHC-09-2015: PHC 9 – 2015: Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: HIV/AIDS
 • PHC-15-2015: Clinical research on regenerative medicine
 • PHC-33-2015: New approaches to improve predictive human safety testing