Работни варианти на формулярите за кандидатстване по Програма Еразъм+ за 2015г.

Европейската комисия публикува проекти на електронните формуляри за кандидатстване за 2015г. Работните варианти на документите имат за цел да подпомогнат организациите при тяхното кандидатстване. ВАЖНО е да се отбележи, че тези форми са предназначени само като ръководство и насока и не могат да се подадат като официално заявление за финансиране.

Припомняме Ви допустимите действия по Програма „Еразъм+“ за 2015г:

Ключово действие 1 (КД 1) – Образователна мобилност за гражданите:

 • Мобилност за гражданите в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“;
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба.

Ключово действие 2 (КД 2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:

 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
 • Алианси на познанията;
 • Секторни алианси на уменията;
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта.

Ключово действие 3 (КД 3) – Подкрепа за реформиране на политиката:

 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта.

Дейности „Жан Моне“:

 • Катедри „Жан Моне“;
 • Модули „Жан Моне“;
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за институции и сдружения;
 • Мрежи „Жан Моне“;
 • Проекти „Жан Моне“.

Спорт:

 • Партньорства за сътрудничество в областта на спорта;
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ