За ФОНДОВЕТЕ online стартира съвместна дейност с Портала на НПО в България

Стартирахме съвместна програма за обмен на информация с портала на НПО в България. Освен поканите за кандидатстване, които намирате и на нашия сайт, там ще можете да намерите много и разнообразна информация за всичко, което се отнася до граждански организации и тяхната работа. NGOBG.INFO