Форум КЛЮЧе ACT!2015 вдигна завесата за здравното образование и младежката заетост

Темите на състоялия се в края на миналата седмица специален формат на Форум КЛЮЧе бяха с акцент към здравното и сексуално образование, както и причините за младежката безработица.

Калин Каменов
Калин Каменов

В двата тематични палена „ключарите”, както организаторите наричат лекторите си, споделиха своите виждания и надежди за насоките, в която е необходимо случването на промяната по поставените проблеми. В дискусионните блокове след всеки панел, модерирани от журналистите Мария Чернева от БНТ и Драгомир Симеонов от Дарик радио, взеха участие освен лекторите, но и експерти в двете области. Специален гост беше заместник министъра на Младежка и спорта – г-н Калин Каменов, който от своя страна сподели, че без активното участие на младите хора и

Дискусия - здравно образование
Дискусия – здравно образование

съвместната работа на различните заинтересовани страни и институциите, няма как да се случат реални промени. Той сподели и че работи активно за създаване на благоприятна среда за ползотворни разговори по въпросите на младежката заетост в България.

Живи примери за неадекватното или липсващо здравно образование в българските училища сподели Николета Попкостадинова – една от 5-те финалистки в конкурса „Промяната“ на НОВА телевизия и благотворителния фонд Reach for Change и беше подкрепена от Яна Николаева, което пък е обучител на връстници по здравно образование. За личния си опит и пример в работата си на здравен медиатор в ромските общности в България

Дискусия - Младежка заетост
Дискусия – Младежка заетост

говори Димитринка Борисова. След оживената дискусия след първия панел, в която примери не липсваха и от присъстващи училищни психолози и родители, изводите бяха, че нуждата от адекватно здравно образование е

Николета Попкостадинова
Николета Попкостадинова

изключително належаща за избягване и минимизиране на рисковете от ранна бременност и заболявания, предаване по полов път. По време на дискусията д-р Рада Стаменкова от БАСП беше категорична, че децата и младежите трябва да бъдат обучени в здравна култура по начин, който да е близък до възрастта и възприятията им. Тя каза още, че е несериозно в съвременното общество да има непознаване на основни здравни и сексуални принципи, а младите хора да се страхуват и срамуват да говорят по обикновени теми от сексуалния живот.

Вторият панел на Форум КЛЮЧе беше насочен към младежката заетост и в него участваха Любен Георгиев от сдружение РЕ-АКТ, организаторът на изложение за работа в Пловдив – Георги Мерджанов, както и младият предприемач Никола Янев от entrepreneur.bg. И според тримата

Любен Георгиев от РеАкт
Любен Георгиев от РеАкт

„ключари” в този блок успехът е следствие не само на практически насочено образование, но и на лични усилия и придобиване на умения чрез методите на неформалното образование и възможностите на доброволчеството.

Никола Янев, предприемач
Никола Янев, предприемач

Макар на пръв поглед темите за здравното образование и младежката заетост да нямат допирна точка, оказа се и след дискусионния панел с участието на заместник министъра на младежта и спорта г-н Калин Каменов и експерта в областта на човешките ресурси от бизнес сектора – г-жа Елена Тодорова, че те са свързани и едната предполага успеха на другата. Призивът на всички участници и експерти беше младите хора да бъдат проактивни и да не чакат промените, а да ги случват сами.

Милена Захариева от фондация СМАРТ – главен организатор на форум КЛЮЧе ACT!2015 даде ясна заявка за продължаване на започната дискусия в следващи издания по тези и други актуални за младежите в България теми. Целта на организаторите е да се осъществява постоянен и активен диалог между всички заинтересовани страни по проблемите на младежта, по които те работят постоянно в продължение на последните няколко години.