Дайте мнението си в проучване на Фондация „Общество и сигурност“

„ЧУВСТВАТЕ ЛИ СЕ СИГУРНИ?“ , „КОИ СА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, НА КОИТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТЕ, ЧЕ ЩЕ СТАНЕТЕ ЖЕРТВА?“, „КОИ СА ИНСТИТУЦИИТЕ, НА КОИТО РАЗЧИТАТЕ?“

Това са само част от въпросите, които задава екипът на Фондация „Общество и сигурност“.

Те са приели предизвикателството да се опитат да измерят сигурността на хората, които живеят в България и тяхното доверие в институциите.

Отговорите в следващото проучване ще бъдат основа за изготвяне на предложения за промяна на политики и предприемане на действия за превръщане на България в едно по-сигурно и спокойно място за нас и нашите семейства и приятели.

Можете да попълните онлайн въпросника тук.