Призив за приемане на промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Ние, група граждани и организации, работещи за обществени каузи в България, вярваме, че държавата има ангажимент за развитието на неправителствения сектор в страната. Вярваме, че в едно демократично общество съществуването на независими и устойчиви граждански организации е също толкова важно, колкото и стабилната икономика. Затова настояваме да бъдат приети предложенията за промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които бяха обсъждани през последната година:

1. Сформиране на Съвет за развитие на гражданското общество към Министерски съвет. Това ще осигури възможности за стратегическо партньорство с държавата при решаване на важни за развитието на обществото въпроси.

2. Създаване на финансиран от държавата фонд, който да подпомага добрите и иновативни идеи на конкурсен принцип. Това ще осигури възможности за устойчивост на гражданските инициативи. Държавата заделя сериозен ресурс за да повиши капацитета на администрацията, на бизнес инициативите, но не и за развитие на гражданските организации.

3. Прехвърляне на регистрацията на гражданските организации от окръжните съдилища в Агенцията по вписванията, защото това ще осигури по-лесни административни процедури и прозрачност на гражданските организации.

Подкрепете промяната, като подпишете призива сега!

Призивът е иницииран от Български център за нестопанско право, Форум гражданско участие, Български дарителски форум и Национална мрежа за децата.

Можете да подпишете петицията ТУК

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ