Стипендии за обучение в Мениджмънт програма „Социално предприемачество и управление на социални организации“

Социалните предприемачи и лидерите в социалните организации предизвикват все повече внимание със силната си мотивация за промяна на света и желанието си за съхраняване и развитие на ценностите. Актуалността и важността на темата са причините, поради които екипът на The Business Institute съвместно с Висшето духовно училище „Св. Тривелий“ създадоха мениджмънт  програмата „Социално предприемачество и управление на социални организации“.

Като дългогодишен партньор на The Business Institute, НПО Порталът ще предостави на 6 свои потребители частични стипендии за участие в програмата. Стипендиите включват:

  • Отстъпка от семестриалните такси в размер на 15 % (участникът заплаща три вноски по 850 лв.);
  • Предоставяне на работно място един ден месечно в споделеното работно пространство на Къщата на гражданските организации за периода на обучение;
  • Подкрепа от страна на експерти на Портала за организиране на срещи с НПО и предоставяне на материали и информация, свързана с програмата на обучение.

Кандидатстване за стипендия

За стипендианти на Портала могат да кандидатстват хора, работещи или с изявени интереси за реализация в гражданския сектор и/или социалното предприемачество. Въпреки че конкурсът е отворен към всички с интерес към управлението на социални организации и проекти в областта на социалното предприемачество, предимство ще бъде давано на служители, членове и доброволци на НПО в социалната сфера и/или с конкретни планове за развитие на социалното предприемачество.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ