Покана за представяне на предложения по Програма Еразъм+ за 2017 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ключово действие 1 (КД1)

 • Образователна мобилност за граждани
 • Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
 • Стратегически проекти, свързани с ЕДС
 • Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ключово действие 2 (КД2)

 • Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики
 • Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
 • Алианси на познанията
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ключово действие 3 (КД3)

 • Подкрепа за реформиране на политиката
 • Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Дейности „Жан Моне“

 • Катедри „Жан Моне“
 • Модули „Жан Моне“
 • Центрове за високи постижения „Жан Моне“
 • Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
 • Мрежи „Жан Моне“
 • Проекти „Жан Моне

Спорт

 • Партньорства за сътрудничество
 • Малки партньорства за сътрудничество
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел

Допустимост

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Бюджет и продължителност на проектите

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро

Крайни срокове за подаване на заявления

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението

 • 2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

 • 2 февруари 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

 • 26 април 2017 г.

Мобилност за граждани в областта на младежта

 • 4 октомври 2017 г.

Стратегически проекти, свързани с ЕДС

 • 26 април 2017 г.

Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба

 • 5 април 2017 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

 • 16 февруари 2017 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението

 • 29 март 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

 • 2 февруари 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

 • 26 април 2017 г.

Стратегически партньорства в областта на младежта

 • 4 октомври 2017 г.

Алианси на познанията

 • 28 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на висшето образование

 • 9 февруари 2017 г.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

 • 8 март 2017 г.

Ключово действие 3

Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

 • 2 февруари 2017 г.
 • 26 април 2017 г.
 • 4 октомври 2017 г.

Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти –

 • 23 февруари 2017 г.

Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество

 • 6 април 2017 г.

Малки партньорства за сътрудничество

 • 6 април 2017 г.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

 • 6 април 2017 г.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ и подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да наме­ рите в ръководството за програма „Еразъм+“ на следния адрес ТУК.