Бюлетинът на За ФОНДОВЕТЕ online

Уважаеми колеги и приятели,

Стартирахме За ФОНДОВЕТЕ online преди повече от 6 години. Причината бе, че към онзи момент бе изключително трудно да намерим на едно място възможности, за които ние самите да кандидатстваме с проекти. Тогава се бяхме обърнали към множество наши колеги, търсейки идеи и помощ. Оказа се, че всеки крие собствената си информация, за да избегне възможността някой друг да го измести от достъпа до някоя малка „златна“ мина. Решихме да съберем на едно място цялата информация, така че „златната“ мина да бъде достъпна за всички. Вярваме, че сайтът и бюлетинът към него подпомогнаха множество български НПО да намерят източник на финансиране, чрез който да градят капацитет и устойчивост. Това бе и една от целите на Фондация „Четиридесет и две“.

Наблюденията ни в последните месеци обаче показват, че интересът към този бюлетин спада. Трудно намираме подкрепа дори за собствени инициативи, които се опитваме да промотираме оттук. Времената на разпространението на информация през мейл бюлетини очевидно отминаха. Нашият собствен капацитет не позволява да инвестираме време и внимание в инициатива, която не намира интерес и желание за подкрепа сред хората, за които е предназначена.

Ето защо с това съобщение обявяваме, че временно спираме издаването на този бюлетин и 19.06.2017 г. е датата на последното му регулярно изпращане. Ще потърсим начин за устойчивост и надяваме се скоро да намерим онзи смисъл, който да дава основание да продължим.

Желаем Ви успех!