Грантова програма на фондация Minor Foundation for Major Challenges

Проекти, които чрез използването на средствата на комуникация помагат за намаляване на емисиите на парникови газове от човечеството, могат да кандидатстват за финансова подкрепа.

 Финансираща институция: The Minor Foundation for Major Challenges

 Изисквания за кандидатстване:
Minor Foundation for Major Challenges е норвежка организация, която финансира комуникационни проекти, които увеличават общественото разбиране за причинената от човека антропогенната промяна на климата.  Фондацията очаква кандидатури от цял свят. Подкрепят се проекти, които оказват голямо въздействие върху общественото мнение и увеличаването на политическата подкрепа за намаляване на емисиите на парникови газове. Всички проекти, които използват новаторски и експериментални комуникационни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, могат да кандидатстват за финансова подкрепа.

Приоритети през настоящия период:

  • Ще се подкрепя комуникацията, която създава промяна.
  • Ще се даде приоритет на политически ориентираната комуникация.
  • Ще се подкрепят нови гласове, участници и разкази в дебата за климата и ще се оценява разнообразието.
  • Иновативните послания и стратегии са по-важни от иновативното използване на канали и медии.
  • Ще се подкрепят опитни организации и мрежи.

 За да кандидатствате попълнете апликационната форма на сайта

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2018г.

 Източник: The Minor Foundation for Major Challenges