Конкурс за НПО и социални предприятия: Осъществете вашия технологичен проект с нашия „Solvathon”

„Solvathon“ ще бъде двудневно събитие целящо да отговори на нуждата от IT умения в НПО сектора за развиването на иновации със социална мисия.

Организатори: Move.bg и Human in the Loop

Организациите ще могат да научат повече за това как технологиите могат да им послужат за оптимизация на работата им, ангажирането на публики и решаването на социални проблеми.

  • ше бъдат избрани шест организации за Challenge hosts и ще поставят като предизвикателство свой дигитален проект, който е директно свързан със социалната им мисия и отговаря на конкретно социално предизвикателство;
  • дори и да нямат конкретен дигитален проект, организациите могат да предложат казус, който да може да бъде разрешен чрез дигитални и технологични иновации.

На самото събитие, IT експерти и ентусиасти ще се разделят на отбори и ще работят в продължение на един уикенд за развитието на даденото технологично решение. Очакваният резултат ще бъде прототип или минимален жизнеспособен продукт, в зависимост от сложността на проекта.

 Профил на участниците:

  • вашата организация да има идея за дигитален проект, в момента развива такъв, или просто има интересен социален казус, който може да има технологично решение.

 Може да кандидатстване тук.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 31 март 2018 г.

 Източник: NGO BG