Стипендия на „Фулбрайт“ за развитие на гражданското общество

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

 Финансираща институция: Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“

 Изисквания за кандидатстване:

  • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
  • отлично владеене на английски език
  • минимум бакалавърска степен
  • добро здравословно състояние

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

 Необходими документи:

  • Формуляр за кандидатстване (попълва се на apply.embark.com/student/fulbright/scholars);
    След регистрация на посочения адрес информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
  • Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
  • Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
  • Копие от университетска диплома (сканирано и приложено към електронния формуляр).

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 10 май 2018 г.

 За контакт: Мария Костова – програмен координатор за стипендианти от България

e-mail: mkostova@fulbright.bg

тел: 02 980 8212

 Източник: Фулбрайт