Грантове на Фонд за опазване на видовете на Mohamed bin Zayed

Фонд за опазване на видовете на Mohamed bin Zayed e създаден да предоставя целеви безвъзмездни средства за индивидуални инициативи за опазване на видовете, да отличава лидерите в тази област и да повишава значението на видовете в по-широкия дебат по опазването на природата.

 Финансираща институция: The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund

 Изисквания към кандидатите:

  • Кандидатурите се подават на английски език
  • Бюджетът на проектите трябва да се изготви в щатски долари.
  • Фондът е създаден, за да подпомага работа по опазване на видовете, така че ако вашият проект трябва да е насочен към застрашен вид
  • Текстът на заявлението трябва да бъде кратък и ясен, с ясно изразени количествени методи и количествени цели.

Повече информация за критериите може да откриете тук.

 Размер на финансирането: до 25 000 щ.д на проект

 За да кандидатствате: Кандидатурите се попълват и подават онлайн на следния адрес

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 28 февруари 2018 г. (1-ви рунд); 30 юни 2018 г. (2-ри рунд);  31 октомври 2018 г. (3-ти рунд)

 За контакт: enquiries@mbzspeciesconservation.org / Nicolas.heard@mbzspeciesconservation.org

 Източник: The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund