„Opportunity fund“ на фондация Отворено общество за подкрепа на ромските общности

Офисът за ромски инициативи на фондация „Отворено общество“ отправя покана към всички ромски и проромски организации, неформални групи и мрежи, както и към гражданите на Албания, България, Испания, Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария и Чехия, които отговарят на определени изисквания, да кандидатстват за целева подкрепа в размер до 15 000 щатски долара за извършването на структурни промени в подкрепа на ромите и в отговор на антиромските събития и тенденции.

период на провеждане Период на реализация на проектите: Фондът ще подкрепи дейности, които могат да се осъществят в рамките на четири месеца

 Финансираща институция: Open Society Foundations

 Изисквания към кандидатите:

Действията трябва да отговарят на всички изброени по-долу критерии, за да отговарят на условията за финансиране:

  • Действието е отговор на конкретно събитие, социална ситуация или възможност, които не биха могли да бъдат предвидени и изискват незабавна реакция.
  • Въпреки че не се очаква промяна на политиката в кратък период от време, предложеното действие трябва да бъде разработено с перспектива за промяна в политиките, практиките или обществения дискурс в дългосрочен план. Действието следва да се основава на стратегия, която би позволила корекции в съответствие с новите нужди или промени в контекста.
  • Въпреки че не е необходимо кандидатстващата организация да бъде ромска НПО (организация, в която най-малко 50% от членовете, управляващият орган и висшето ръководство открито декларират своя ромски етнически произход), кандидатите трябва да демонстрират ромско лидерство или партньорство на равни начала във всички етапи на действието. Ромите трябва също да сa облагодетелствани от потенциалната промяна на дадена политика.
  • Действието трябва да адресира възможност или криза в една от следните страни: Албания, България, Чехия, Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия или Испания.

 Размер на финансирането: до $15 000

 За да кандидатствате предайте своя идеен проект (не трябва да превишава 2 страници) или видео обясняващо вашата идея (не повече от 25MB), през онлайн порталът за грантове на фондация „Отворено общество“

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: Кандидатури за финансиране се приемат всяка година до 30 септември.

 Повече информация може да намерите тук.

 За контакт: roma@opensocietyfoundations.org.

 Източник: Open society foundations