WomenConnect Challenge – покана за намиране на решения за подобряване на участието на жените в съвременното ежедневие

WomenConnect Challenge е глобална покана за намиране на решения за подобряване на участието на жените в съвременното ежедневие, чрез съществени промени в начините, по които жените и момичетата достъпват и използват технологиите.

Американската агенция за международно развитие (USAID) се стреми да идентифицира решения, които дават възможност на жените и момичетата да използват цифровите технологии, чрез които да постигнат положителните резултати за тяхното здраве, образование и поминък.
Основни теми:

1. Достъпът на жените до технологии не е край, а средство за подпомагане на целите на развитието.

2. Необходимо е да се изградят доказателства за работещи подходи.

3. Обхватът на цифровото разделение между половете изисква местни решения, които отчитат сложните културни и социално-икономически фактори.

 Финансираща институция: Американска агенция за международно развитие (USAID)

 Изисквания за кандидатстване: WomenConnect Challenge е отворено за организации от и извън САЩ независимо от типа. Физически лица могат да кандидатстват, но само в партньорства с организации. Правителствените организации не могат да кандидатстват. Всички кандидати трябва да използват средствата на WomenConnect за реализиране на решение в страна с присъствие на USAID.

 За да кандидатствате, последвайте инструкциите на следния адрес

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 май 2018 г.

 За контакт: womenconnect@usaid.gov

 Източник