Включете се в Дните на добри дела 2018

В Дните на добри дела можем заедно да покажем значението на доброволчеството, ролята и силата за доброволците, като насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал.

период на провеждане Период на реализация на инициативите: 25 до 31 май 2018

краен срок за кандидатстване Краен срок за изпращане на предложения: 20 май 2018 г.

 Финансираща институция: Фондация Лале

  • Дните на добри дела включват разнообразни инициативи на местни организации и групи, насочени пряко към хората, техните нужди и възможности в цялата страна. Те са възможност за организации и хора, които са готови да реализират своя идея като отговор на местна нужда или начин да започнат или променят нещо;
  • Инициативите са замислени и осъществени от местни организации. Хората сами решават какво е важно за тях и от какво имат нужда, какво и как ще организират, сами намират най-доброто решение, избират деня и начина за изпълнение и сами участват в него;
  • Дейностите са разнообразни – образователни, културни, социални, спортни и др. Насочени са към хора от всички възрасти и с участието на доброволци от всички възрасти;
  • Инициативите са реализирани в последната седмица на месец май – между 25 и 31 май 2018 година.

 Профил на участниците:

  • Организации, които имат с опит в работа с доброволци и имат доброволци
  • Организации, които още не са работили с доброволци
  • Доброволци от всички възрасти
  • Хора, които все още не са били  доброволци
  • Училища, читалища, клубове, детски градини, библиотеки, центрове
  • Бизнес организации

 Ако имате нужда от финансиране, запознайте се с възможността за мини проект и формуляра. Фондация Лале ще подкрепи най-интересните 100 инициативи с грантове до 100 лева.

 За да кандидатствате попълнете следната форма и я изпратете на адрес info@tulipfoundation.net

Ако имате нужда от допълнителна информация или подкрепа, вижте съветите за планиране на доброволческа инициатива и примери за дейности;

 02 / 944 27 55

 info@tulipfoundation.net

 Източник: Фондация Лале

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на инициативите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.