Работилници “Равенство между половете, здраве, образование и сигурност като част от Целите за устойчиво развитие на ООН” в Пловдив

Събитието е предназначено за представители на НПО и журналисти, заинтересовани от темата “Равенство между половете, здраве, образование и сигурност като част от Целите за устойчиво развитие на ООН”.

място на провеждане Място: Пловдив

период на провеждане Период на провеждане: 23 – 25 април 2018 г.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 15 април 2018 г.

Организатор: Българска платформа за международно развитие

Работилниците ще се проведат паралелно – с представители на граждански организации и с журналисти.

Програмата за представители на НПО включва практически и експертен обмен на познания, опит, възможности и анализ на Програма 2030 за устойчиво развитие и цели 3, 4, 5 и 16, свързани с добро здраве; качествено образование; равнопоставеност между половете; мир и сигурност. Ще бъдат представени и обсъдени основни предизвикателства пред света и техните измерения в България, европейската и българската политики за развитие, гражданските и журналистически практики за ангажиране с тях. Ще бъдат обсъдени ролята и приносът на българския неправителствен сектор към изпълнението на целите, както и бъдещите перспективи пред него.

Програмата за журналисти ще въвлече участниците в професионален редакционен процес за изясняване на следните понятия и проблеми:

  • етични и професионални правила на журналистическата работа по целите за устойчиво развитие на ООН;
  • връзка между глобални, европейски, национални и местни теми на устойчивото развитие и разработването им в жанр разширен репортаж (feature story);
  • анализ на възможните източници, методите за работа с тях, трудности в работата на терен и практически препоръки за постигане на качествена журналистика в обществен интерес в ерата на фалшивите новини и социалните мрежи;
  • практическа работа по събиране на информация и изработване на репортажи по избрани от участниците теми, свързани с целите за устойчиво развитие по света и в България.

 Профил на участниците

  • представители на НПО;
  • журналисти.

Разходите за транспорт, настаняване и храна на одобрените участници ще бъдат поети.

 За да кандидатствате:

Повече информация за програмите на двете работилници можете да намерите тук и тук.

 За контакт:  Люба Батембергска – liuba@cega.bg

+359 87 863 9704

 Източник: Българска платформа за международно развитие

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на участници в събитието. За повече информация се обърнете към посочената организация.