Инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ предоставя финансиране на социално значими проекти

Lidl ще насочи подкрепата си към проекти, свързани с образователни инициативи, опазване на околната среда, култура и историческо наследство, както и активния начин на живот.

 Финансираща институция: Lidl

краен срок за кандидатстване Период за кандидатстване: 3 май – 20 юни 2018 г.

период на провеждане Проектите трябва да се реализират в рамките на една година след одобрението (15 септември 2018 – 15 септември 2019)

 По програмата могат да кандидатстват сдружения, фондации, читалища, училищни настоятелства и други организации с нестопанска цел.

 Одобрените проекти ще получат финансиране до 10 000 лв.

 За да кандидатствате е нужно да попълните следната онлайн форма и да я изпратите до 20 юни 2018 г.

 Източник

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.