Конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

 Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

 Финансираща институция: Агенция за хората с увреждания

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: до 17.30 часа на 21.05.2018 год. за проекти със социална насоченост и  в срок до 17.30 часа на 18.06.2018 год. за проекти със стопанска насоченост.

 Изисквания за кандидатстване: Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

 Размер на финансирането:

За проекти със социална насоченост – до 40 000 лв.

За проекти със стопанска на соченост – до 80 000 лв.

attachment-1 Конкурсната документация можете да намерите на следния адрес

 Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.“Софроний Врачански“ №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса

 За контакт: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

 Източник: Информационен портал за НПО в България

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.