TELUS International отправя покана към неправителствени организации с проекти в областта на здравеопазването, образованието и екологията.

Всяка година Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

 Финансираща институция: Telus International

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 юни 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

 • Здравеопазване
 • Образование
 • Околна среда
Нужно е да разполагате със следните документи, които при необходимост може да бъдат изискани от Вас:
 • Регистрация на организация с нестопанска цел
 • Регистрация на БУЛСТАТ
 • Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

Бордът не финансира:

 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради
 • Оперативни разходи
 • Пътувания, настанявания, разходи за изхранване
 • Търгове
 • Кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Конференции, семинари и обучения
 • Програми, които нямат отношение към младежта (0-27 години)
 • Състезаващи се спортни клубове
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкуретна на TELUS International Europe
 • Дарения, стипендии и кампании, покриващи задълженията на организациите
Организациите НЕ трябва да са:
 • Религиозни или сектантски (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги – напр. Caritas)
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Индивиди
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

Обърнете внимание на следните неща

 • При повторно кандидатстване за финансиране на одобрен проект, трябва да се приложи отчет за предишния период на финансиране и проектът ще участва в надпреварата заедно с останалите кандидатури
 • Aко дадена организация кандидатства за 3-та поредна година за финансиране, при одобрение при предишните 2, трябва да сте кандидатствали с друг/нов проект
 • Обикновено се приема 1 кандидатура на организация на година
 • Изключения могат да се правят при организации от типа „чадър“

 Отпуснатият грант е 5 000 щатски долара

 За да кандидатствате е нужно да попълните формата за кандидатстване, качена на сайта на Telus International, след което да я изпратите на адрес telusinternationalCB@telusinternational.com.

 За контакт: telusinternationalCB@telusinternational.com

 Източник

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.