Включи се в инициативата „Запознайте се и програмирайте“ 2018

Всички предложени събития трябва да са по време на Европейската седмица на програмирането (06 до 21 октомври 2018), да са насочени към деца и младежи от 8 до 24 години и да са безплатни за участниците

Събитията трябва да покажат на младите хора колко забавно може да бъде програмирането и как може да се даде живот на идеите чрез програмиране. Възможните формати включват: хакатони, семинари за програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, занимания по роботика, представяне на програми за програмиране за деца и младежи и други.

Инициативата се осъществява в 22 страни в Европа, финансира се от технологичната компания SAP, в партньорство с немската организация Haus des Stiftens gGmbH и от местна неправителствена организация, част от мрежата TechSoup за всяка страна. В България организатор е Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като единствен партньор на TechSoup.

 Финансираща институция: SAPHaus des Stiftens gGmbH, ФРГИ

краен срок за кандидатстване Краен срок за регистриране на събитие: 15 септември 2018 г.

период на провеждане Период на реализация на проектите: събитията трябва да се проведат по време на Европейската седмица на програмирането (6 – 21 октомври 2018 г.)

 Изисквания за кандидатстване: Организаторите на събитията, съответно получателите на финансиране трябва да бъдат неправителствени организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, като училищни настоятелства, сдружения, фондации или читалища.

 Размер на финансирането: до 300 евро на събитие

Тази година най-добрите събития имат възможност да участват в заключителна церемония в централата на SAP, Германия и да се състезават за награда в размер на 4 875 лв. Всяка една от 22-те страни, участващи в инициативата ще излъчи своите шест най-добри събития в три категории – по две събития във всяка категория. Трите категории са: Футбол и програмиране (годишна тема), Иновации и Разнообразие. Двете събития в съответните три категории ще се определят по два начина: чрез гласуване на публиката и чрез избор на местната организация – за България това е ФРГИ.

 За да кандидатствате: Регистрирайте събитие на официалния сайт на инициативата: https://meet-and-code.org

 Повече информация може да откриете тук

 Източник: ФРГИ

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на събитията. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.