Конкурс за социални предприемачи ПРОМЯНАТА 2018

ПРОМЯНАТА има за цел да подобри живота на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им подпомага да осъществят идеите си на практика. Идеята трябва да предлага решение на реално предизвикателство или проблем, който засяга значителен брой от децата и младежите на България на възраст от 0 до 24 години.

 Финансиращи институции: Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change България

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 18 юли 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

Конкурсът е отворен както за юридически лица с нестопанска цел, така и за физически лица.

 Размер на финансирането: Големият победител ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а още двама от финалистите, получили най-много гласове в етапа на онлайн гласуване – по 15 000 лв. И петимата финалисти ще получат микрогрант от 1000 лв., който да инвестират в  популяризирането на своя проект по време на онлайн гласуването в конкурса.

Петимата най-добри кандидати –  един голям победител и четирима финалисти – ще спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА 2018 за период между една и пет години.

В допълнение всички те ще получат значителна нефинансова подкрепа под формата на професионални консултации и обучения, менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от потенциални партньори и селектирани социални предприемачи, за да могат да развият идеите си и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие върху живота на децата.

 Кандидатстването става чрез попълване на онлайн формуляра на този адрес.

 Повече информация може да откриете тук

 За контакт:

yuriy.vulkovsky@reachforchange.org,

hristina.popova@reachforchange.org,

plamena.dimitrova@reachforchange.org

 Източник: https://nova.bg/promyanata

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.