Покана за кандидатстване по програма „Предприемачество за нестопански организации“ на Български център за нестопанско право

Българският център за нестопанско право започва набиране на кандидатури за участие в програмата „Предприемачество за нестопански организации“ за 2018/2019 г. Най-добрите бизнес планове ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева, за да развият идеите си.

 Финансираща институция: Българският център за нестопанско право 

Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и в партньорство с TELUS International Europe и УниКредит Булбанк.

краен срок за кандидатстване Период за кандидатстване/ Краен срок за кандидатстване: 15 юли 2018 г.

Програмата „Предприемачество за нестопански организации“ съдържа следните три етапа:

Първи етап „Експертна подкрепа за подобряване на бизнес план и на умения за публичното му представяне“ – участниците ще получат експертна подкрепа за подобряване на своя конкретна предприемаческа дейност, развита в бизнес план. В рамките на две последователни обучителни срещи ще бъдат представени теми, свързани с подготвяне на финансови прогнози към бизнес плановете, съвети от експерти в бизнес компании, подобряване на презентационните умения с цел по-добре комуникация на бизнес идеите. Участниците ще се запознаят и с примери за успешен социален бизнес в България и да обменят опит с финалистите от предходни години в програмата. По време на този етап участниците ще могат да получат индивидуални консултации и да задават конкретни въпроси на консултантите на конкурса.

Втори етап „Конкурс за най-добър бизнес план на НПО“ – обхваща представяне на разработените бизнес планове пред жури, което ще определи победителите. Отличените бизнес идеи ще си разпределят награден фонд от 40 000 лева.

Трети етап „Лаб4е – менторска програма за успешен старт“. Победителите в конкурса ще участват в периодични срещи и ще получат последваща експертна и менторска подкрепа от представители на бизнеса за развиване на стопанската си дейност.

период на провеждане График:

  • Срок за кандидатстване – 15 юли 2018 г.;
  • Обявяване на одобрените за участие кандидати – края на август 2018 г.;
  • Провеждане на първа обучителна среща в София – края на септември 2018 г.;
  • Провеждане на втора обучителна среща по презентационни умения в София – средата на ноември 2018 г.;
  • Краен срок за подаване на финални бизнес планове и участие в Конкурс за най-добър бизнес план на НПО – края на декември 2018 г.;
  • Представяне на концепциите пред жури – началото на февруари 2019 г.;
  • Лаб4е (интензивна менторска програма) – от март 2019 г. до декември 2019 г.

 Изисквания за кандидатстване:

Инициативата е подходяща за всички неправителствени организации, които развиват или имат намерение да развиват стопанска дейност в подкрепа на своята мисия и цели. За участие могат да кандидатстват НПО (сдружения, фондации и читалища), които:

  • имат най-малко два успешно изпълнени проекта/инициативи (самостоятелни или в партньорство);
  • имат годишни приходи над 5 000 лева за последните две години (2016 и 2017 г.).

В програмата може да се включат и организации, които са участвали в конкурса в предходни години, но не са получили награди или такива, които са били сред финалистите, но желаят да развият нова предприемаческа идея. Предимство при селекцията на участниците в програмата ще бъде давано на активни организации, които разполагат с добре подготвен екип и готовност да реализират бизнес идеята си. Основен критерий ще бъде мисията на организацията и връзката между нея и предложената идея за развиване на стопанска дейност.

 За участие в програмата кандидати трябва да заплатят такса, в размер на 150 лв.

Организаторите поемат разходите на участниците за нощувки, храна и кафе-паузи през времетраенето на срещите, част от програмата.

 За да кандидатствате: е нужно да попълните онлайн електронен формуляр за кандидатстване.

Формулярът се попълва и изпраща от официалният представител на съответната нестопанска организация.

 За контакт: Павлета Алексиева (pavleta@bcnl.org)  и Анна Адамова (anna@bcnl.org), 02/981 66 17.

 Източник: Български център за нестопанско право

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.