Дарителската кампания на Райфайзенбанк ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ

И през 2018 г. банката ще продължи да подкрепя социални проекти и проекти в сферите здравеопазване, култура, образование и опазване на околната среда.

 Финансираща институция: Райфайзенбанк

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 1 август 2018 г.

 Изисквания за кандидатстване:

Райфайзенбанк прилага следните критерии при избор на проекти, които да бъдат включени в дарителската кампания „ИЗБЕРИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ“:

  • Проектът да е в една от четирите области за подкрепа: Здравеопазване, Социална сфера, Култура и образование, Опазване на околната среда
  • Висока обществена значимост и устойчивост на проекта
  • Проектът да цели конкретен, измерим резултат в рамките на събраните от дарителската кампания средства
  • Проектът трябва да отговаря на Принципите за подкрепа на проекти, спонсорства и дарения, постъпили в Райфайзенбанк (България) ЕАД и дъщерните й дружества, както и на изискванията, заложени във вътрешните групови процедури.За повече информация https://www.rbb.bg/bg/za-bankata/korporativna-socialna-otgovornost/principi/
  • Проектът за подкрепа да не надхвърля мащаба на кампанията и националния й характер.

 За да предложите проект за включване в дарителската кампания е нужно да попълните формата за кандидатстване и да я изпратите на адрес: ruslana.shtiliyanova@raiffeisen.bg

В срок до 10 октомври 2018 г. всички организации, изпратили проектни предложения, ще бъдат уведомени дали са одобрени за участие в кампанията.

 За контакт: ruslana.shtiliyanova@raiffeisen.bg; (+359) 2 91985 187

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.