Културен център към СУ „Св. Климент Охридски“ – сесия за кандидатури за партньорство в периода октомври 2018 – февруари 2019

Културният център на Софийския университет обявява сесия за нови кандидатури за събития в областта на съвременното и традиционното изкуство – театър, съвременен танц и пърформанс, музикални концерти, филмови прожекции, изложби, литературни четения, както и в научната и академичната област: конференции, семинари, дискусии, кръгли маси, открити лекции, уъркшопи.

краен срок за кандидатстване Краен срок за подаване на предложения: 31 август 2018 г.

Предстоящата сесия ще има общ тематичен фокус: „Новите утопии“. Проектите, попадащи в този фокус, ще имат предимство, но ще се допускат също и предложения извън тематичната рамка. „Новите утопии“ ще бъде тема и на осмото издание на ежегодната интердисциплинарната конференция на Културния център, посветена на културната история на съвременността, която ще се проведе в началото на месец декември 2018 г.
Условията на партньорството се конкретизират с всяка одобрена организация/група/артист, според спецификата на проекта и възможностите на Центъра да го реализира в рамките на университетските пространства и на академичната година. В общия случай Културният център безвъзмездно се ангажира с: техническа и организационна помощ при осъществяването на събитията в рамките на програмата си (вкл. зала, техника и техническо лице), подготовка на рекламни материали (информационни съобщения и плакати) и разпространението им до широк кръг медии, университетски среди и други културни организации.

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

  • Концепция на събитието (с включени технически изисквания)
  • Кратка биография на участниците
  • За предложения от организации/колективи, които не са част от академичната общност на СУ – прибавете и кратко описание на организацията и дейността си (до 3 параграфа)
  • Партньори по инициативата (ако има такива)
  • Представителни визуални материали (задължителни при предложения за изложби)

 Предложенията се изпращат на адрес: cultcentersu@gmail.com

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.