Програма за малки грантове на Посолството на САЩ в България

Посолството на САЩ в България предоставя възможности за финансиране за физически лица и неправителствени организации за проекти в различни сфери, както и такива целящи засилване на отношенията между САЩ и България.

 Финансираща институция: Посолство на САЩ в България

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: Кандидатури се приемат постоянно, но при условие, че са изпратени поне 3 месеца преди началото на планирания проект или събитие.

 Изисквания за кандидатстване:

Проектите биха могли да попадат в някои от следните категории, но не са ограничени само в тях:

 • наука, технологии, инженерство, математика (т.н. STEM науки)
 • медийна грамотност и медийна свобода
 • младежко лидерство
 • образование
 • изкуства и култура
 • предприемачество
 • подобряване на информираността оносно САЩ и нейната култура

 Размер на финансирането: до 15 000 щатски долара

attachment-1 Изискваните документи за кандидатстване са:

 • попълнена апликационна форма
 • мотивационно писмо
 • ориентировъчен бюджет
 • останалите документи, които трябва да се прикачат, може да откриете на адреса на поканата

 За да кандидатствате изпратете апликационната форма и документите към нея на адрес: SofiaGrants@state.gov

 Източник: Посолство на САЩ в България

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.