ЦРЧР организира информационен ден по новата програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

краен срок за кандидатстване Кога: 25 юли 2018 г., 10:00 часа

място на провеждане Къде: Сградата на Центъра за развитие на човешките ресурси, гр. София, ул. Граф Игнатиев №15, конферентна зала на 1 етаж

Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ в България, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.
Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно Европейският корпус за солидарност цели да отговори на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.

На събитието ще бъдете запознати с всички възможности на новата Програма, начините на кандидатстване и предстоящата покана, която ще бъде с краен срок през м.октомври 2018г.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните дейности на програмата:
• Доброволчество;
• Стажове и работни места;
• Проекти за солидарност;
• Знак за качество;
• Дейности за работа в мрежа.

Ще бъде направен преглед на възможностите за финансиране за различните целеви групи в рамките на предстоящите покани за кандидатстване.

 За да се регистрирате е нужно да попълните регистрационната форма

 Източник