Награда на Европейския икономически и социален комитет за гражданското общество 2018

Тема на наградата 2018: „Идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа“.

 Финансираща институция: Европейски икономически и социален комитет

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 7 септември 2018 г.

Наградата „2018″ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) ще възнагради новаторски инициативи, провеждани от организации на гражданското общество и/или физически лица на територията на ЕС, които са насочени към повишаване на осведомеността относно богатството на европейската идентичност, които улесняват достъпа до европейското културно наследство и насърчават опазването на европейските ценности.

Целта на наградата за гражданското общество, която се присъжда ежегодно, е да възнагради и насърчи инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или физически лица, които имат значителен принос за насърчаване на европейската идентичност и интеграция. Общата цел е да се повиши информираността за приноса, който организации и физически лица могат да дадат за развитието на европейската идентичност и гражданство по начин, който се основата на общите ценности, на които се гради европейската интеграция.

 Изисквания за кандидатстване:

Наградата, чиято обща стойност възлиза на 50 000 евро и ще бъде връчена на 13 декември 2018 г., е отворена от една страна за физически лица и от друга за организации на гражданското общество, официално регистрирани в рамките на Европейския съюз и опериращи на европейско, национално, регионално или местно ниво.

 За достъп до формата за кандидатстване кликнете тук

 Източник: EESC

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на печелившите иницативи. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.