Национален фонд Култура обявява IV-та сесия на Програма Мобилност

I. Покана за непрофесионални културни организации и артисти

Програма за финансиране на транспортни разходи на български артисти любители и представители на
културата и изкуствата за участия в международни, национални и локални културни форуми.

Приоритети:
– установяване на дългосрочни контакти и обмен с международни професионални и непрофесионални
културни организации
– проекти и инициативи, които подпомагат процеса на развитие на любителското творчество
– проекти, които включват млади хора и дълготрайно ги ангажират в непрофесионалния културен сектор

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2018 г., 15:00ч.

период на провеждане Период на реализация на проектите: 1 ноември 2018г. – 31 март 2019г.

 Кой може да кандидатства:

– всички непрофесионални културни организации
– културни институти към общини, работещи в областта и подпомагащи развитието на любителското
творчество.
– български физически лица, непрофесионално ангажирани с културна дейност
– български физически лица представляващи неформални групи артисти;

 Размер на финансирането: Програма „Мобилност“ финансира разходи по проекти на стойност до 1300 лева включително – за индивидуални и до 4000 лева включително – за групови пътувания.

attachment-1 Бланки на изискуемите документи може да свалите от тук (кликнете на бутона „Кандидатствай на хартия“)

 За да кандидатствате: Проекти за участие в конкурса ще се приемат след задължителна регистрация чрез системата за онлайн кандидатстване в посочените активни периоди за кандидатстване или чрез депозиранена място в приемното време на НФК – вторник, сряда и четвъртък между 11:00 и 15:00 ч.,в стая 711 и 713в
Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17. Документите се депозират лично или
от упълномощен представител в един екземпляр на електронен носител (диск/флашка).  Не е необходим екземпляр на хартия.

 Повече информация може да откриете тук

 

 

II. Покана за професионални културни организации и артисти

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
– проекти, свързани с прояви, които имат ключово значение за увеличаване на контактите на
представителите на българската култура с международните културни събития и процеси и установяване
на дългосрочни партньорства
– проекти за индивидуални пътувания на лица , които правят първи опити за изграждане на мрежа от
контакти
– проекти, спомагащи децентрализацията на културния живот в страната
– популяризиране на българската култура и изкуство на международно ниво
– проекти за надграждане и обмен на добри практики
Приоритети:
– приоритетно се разглеждат проекти, избрани за конкретното събитие чрез селекция

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 20 септември 2018 г., 15:00ч.

период на провеждане Период на реализация на проектите: 1 ноември 2018г. – 31 март 2019г.

 Кой може да кандидатства

– всички културни организации, включително и организации с нестопанска цел, както и отделни културни
дейци;
– български физически лица представляващи неформални групи артисти;
– български културни организации, представляващи чуждестранни физически лица – културни оператори,
поканени за участие в културни събития в България.

 Размер на финансирането: Програма „Мобилност“ финансира разходи по проекти на стойност до 1300 лева включително – за индивидуални и до 4000 лева включително – за групови пътувания.

attachment-1 Бланки на изискуемите документи може да свалите от тук (кликнете на бутона „Кандидатствай на хартия“)

 За да кандидатствате: Проекти за участие в конкурса ще се приемат след задължителна регистрация чрез системата за онлайн кандидатстване в посочените активни периоди за кандидатстване или чрез депозиранена място в приемното време на НФК –вторник, сряда и четвъртък между 11:00 и 15:00 ч.,в стая 711 и 713в
Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски“ № 17.Документите се депозират лично или
от упълномощен представител в един екземпляр на електронен носител (диск/флашка). Не е необходим екземпляр на хартия.

 Повече информация може да откриете тук

 

 

 За контакт: office@ncf.bg

  02/988 58 26   02/981 08 13

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.