Номинирай доброволци и организации за годишните награди на TimeHeroes

ГЕРОИТЕ са годишните награди на TimeHeroes. Тяхната цел е да отличат и насърчат хората и организациите с изключителен принос за развитието на доброволческата култура в България.

Героите са безбройните доброволци, които участват в доброволчески мисии с времето и уменията си. Организациите и активните хора, които решават проблемите в обществото сами, а не чакат някой друг да направи нещо. Компаниите, които мислят за средата, в която създават продуктите и услугите си. Журналистите, които избират да пишат за добрия пример, а не за лесния клик върху скандалното заглавие.

краен срок за кандидатстване Краен срок за изпращане на номинации: 6 септември 2018 г.

 

ОБХВАТ

Хора или организации се номинират заради конкретна дейност извършена в периода април 2017 г. – май 2018 г. Могат да бъдат номинирани хора (без значение от възрастта), неправителствени организации, неформални групи, фирми, младежки организации и групи, журналисти. Проявите и практиките могат да са в подкрепа на каузи, свързани с хора, животни, природа, градска среда, култура, спорт и да са се случвали на територията на България.

Допустими са (организацията на или участието във) всякакви доброволчески инициативи – случвали се на живо или онлайн; еднократни или дългосрочни; основани на специфични умения или не. Водещо при оценката на журито е въздействието, което те са имали върху каузата или средата.

 

В ОБСЕГА НА НАГРАДИТЕ НЕ СПАДАТ:
 • инициативи, свързани с набиране на финансови средства и предметни дарения; инициативи в подкрепа на отделни личности;
 • инициативи, свързани с религиозна или партийно-политически дейност;
 • флашмоб акции, партита и подобни.

 

КРИТЕРИИ

Всяка номинация трябва да отговаря убедително на един или повече от следните критерии:

Доброволец

 • Проявява изключителна отдаденост към каузата (напр. участва от дълго време, влага много от себе си).
 • Участва в забележително много на брой инициативи.
 • Има вдъхновяваща лична история, която чрез гласността на ГЕРОИТЕ би запалила много други хора (напр. доброволчеството е променило живота му).
 • Доброволец е в “трудна” кауза – такава, която се случва в буквално трудни условия (напр. студ, недостъпни терени, рисковани обстоятелства), или за която е обичайно трудно да се привлекат доброволци (напр. работа с маргинализирани/стигматизирани групи).
 • Съчетава житейски път или обстоятелства, при които малко хора биха открили мотивация за доброволчество.

 Организация

 • Доброволците имат ключова роля за функционирането на организацията или за осъществяването на инициативите ѝ.
 • Организацията включва доброволци в дейностите си по начин, който променя в положителна посока представите за доброволчество въобще, или има оригинален подход за включване на доброволци.
 • Организацията развива иновативни и ефективни практики за привличане, мотивиране и задържане на своите доброволци.
 • Организацията развива доброволчески дейности в малки населени места, където доброволчеството не е много популярно, или като начин за социално включване на маргинализирани групи.

Компания

 • Компанията е номинирана за конкретни доброволчески инициативи (не дарителски/благотворителни).
 • Инициативите са се превърнали в устойчив проект.
 • Компанията развива конкретни политики за насърчаване на доброволчеството в екипите си (напр. един ден към годишния отпуск, който служителите използват за доброволчество, тийм билдинги с фокус доброволчество и др.)
 • Компанията развива политики и практики в посока на т. нар. skill-based volunteering – с професионалните си умения служителите помагат за подобряване на работата на НПО сектора у нас или на различни каузи.
 • Компанията взема предвид доброволческия опит при разглеждане на кандидати за работа.
 • Доброволчеството присъства ясно в публичния образ на компанията – в публични годишни отчети, секция на сайта, социални мрежи.

 Журналист

 • Журналистът е номиниран за авторски материали.
 • Журналистът показва устойчив интерес към темата доброволчество.
 • Журналистът е показал чувствителност по социални проблеми и разбиране към нуждата от публично говорене по темата за доброволчеството, като начин за развиване на емпатията в обществото.
 • В работата си по темата журналистът спазва изискванията на Етичния кодекс на българските медии.

 

  Вашите номинации може да изпратите на следния адрес

 Повече информация може да откриете тук

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за избора на печелившите инициативи, организации и доброволци. За повече информация се обърнете към посочената организация.