Покана на ЕК за проекти за борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 4 октомври 2018 г.

Поканата е насочена към подкрепа на проекти, насочени към предотвратяване и борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетолерантност, чрез:
– повишаване на процента на докладване за престъпления, свързани с омраза, породена от расизъм, ксенофобия и други форми на нетолерантност
– подпомагане на жертвите на такива престъпления;
– предотвратяване на омразата чрез насърчаване на толерантността и социалното сближаване.

Проектите могат да бъдат насочени към всякакви проявления на нетолерантност като антисемитизъм, хомофобията и трансфобията, антиджипсизма, ксенофобията и омраза към мигранти, афрофобията, престъпленията срещу хора с увреждания.
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Заявлението трябва да включва поне две организации (кандидат и партньор).

 Предложенията се подават онлайн на този адрес

 Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 EUR.

 Повече информация може да откриете тук

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.