Покана на Световната банка за представяне на предложения за иновации в борбата с насилието, основано на пола

Групата на Световната банка и Инициативата за изследване на сексуалното насилие (SVRI) ще предоставят повече от 1 млн. щ.д., за да подкрепят действия за предотвратяване на насилието въз основа на пола в страните с ниски и средни доходи.

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 5 септември 2018 г.

период на провеждане Период на реализация на проектите: Дейностите следва да са с продължителност до 24 месеца.

 Изисквания за кандидатстване:

Допустими държави и организации: Всички организации, базирани в страни с нисък и среден доход, и организации, които не са базирани в страните с ниски и средни доходи, но работят в такива страни с поне един партньор от такава страна, имат право да кандидатстват.

 Размер на финансирането: Грантовете са с размер до 100 000 щ.д.

За да кандидатствате трябва да попълните формата на следния адрес

 За контакт: vawg@worldbank.org; svri@mrc.ac.za

 Източник: Световна банка

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.