Прием на заявления за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община през 2019 г.

През 2018 г. Столична община чрез Дирекция „Култура” ще обяви прием на заявления за включване на културни събития в раздели „Стратегически събития” и „Значими събития” в Календара на културните събития на Столична община за 2019 г.

 Финансираща институция: Столична община

краен срок за кандидатстване Срокът за подаване на проекти ще бъде от 1 октомври до 1 ноември 2018 г.


attachment-1  Актуалните документи и формуляри за заявяване на събития за включване в Календара на културните събития на Столична община през 2019 г. ще бъдат публикувани допълнително на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/

 Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайт https://kultura.sofia.bg/calendar/

За да бъде подадено заявление по електронен път, ще трябва да имате предварителна регистрация в системата. Регистрация може да направите на email: kalendar.kultura.so@gmail.com, като посочите име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявлението. На email ще получите код за достъп до системата. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” през 2015 г., 2016 г., 2017 г. или 2018 г., следва да използват същия акаунт за достъп и за Календара на културните събития за 2019 г.

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.