Работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”, 13 септември 2018, София

място на провеждане Къде: гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” 22, Министерство на околната среда и водите

краен срок за кандидатстване Кога: 13 септември 2018 г, 9:30-16:30 ч.

На 13 септември 2018 г, 9:30-16:30 ч., в сградата на Министерството на околната среда и водите в София, Европейският център за знания и ресурсна ефективност (EREK), Technopolis-group, и Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ) организират работилница “Ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор”. Събитието ще даде възможност да се свържете и работите с колеги, както от България , така и от други страни на Европейския съюз, да споделите знания и да откриете въможностите , ноу-хау и ползите от прилагане на ресурсно ефективни методи за подкрепа на бинеса в туристическия сектор.

Какво ще включва?

Работилницата ще бъде интерактивна и ще представи конкурентните предимства и ползи от ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор. Инструменти и практически стъпки за постигане на ресурсни и финансови спестявания; начини за подкрепа на бизнеса в посока постигане на ресурсна ефективност; използване на националните и европейски програми и инструменти за ефективно използване на ресурсите в туристическия сектор са темите, които ще бъдат дискутирани.

Събитието е интерактивно и ще се фокусира върху получаване на знания от участниците с цел разбиране на предизвикателствата и възможностите, пред които ще се изправи бизнеса, както и представяне на настоящи и бъдещи програми за подкрепа на бизнеса.

Целева аудитория

Основната група участници ще се състои от организации за подкрепа и посредничество с бизнеса, фирми и публични организации, като: индустриални асоциации, имащи връзка с туристическия сектор, търговски камари и палати, министерства и национални и регионални агенции за туризъм, регионални и местни органи/ общини, НПО, експерти по ресурсна фективност, водещи компании в ефективното използване на ресурси; фирми, интересуващи се от прилагане на мерки за ресурсна ефективност, както и други организации с интерес към темата.

 

 Регистрирайте се тук

 Повече информация може да откриете тук