Столична община – сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, ще обяви сесия на Столична програма „Култура” за 2019 г.

Ще бъде обявена 1 /една/ сесия на Столична програма „Култура” – 2019 г., с изключение на „Мобилност“ (външна и вътрешна), по която ще бъде обявена и втора сесия, със срок за подаване на документи от 11 март – 11 април 2019 г.

 Финансираща институция: Столична община

краен срок за кандидатстване Срокът за подаване на проекти ще бъде от 10 септември до 10 октомври 2018 г.


attachment-1  Актуалните документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” за 2019 г. ще бъдат публикувани допълнително на сайта на Столична програма „Култура“ /https://kultura.sofia.bg/

 Проектните предложения ще се приемат само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg

 Повече информация може да откриете тук

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.