Фондацията на UEFA за правата на децата обявява покана за проекти

Поканата е насочена към всяка организация, която споделя ценностите на Фондацията на УЕФА и предлага практически мерки за подпомагане на децата, конкретно в областите на достъпа до спорт, здраве, образование, заетост, личностно развитие и подкрепа за уязвимите деца.

 Финансираща институция: Фондация на УЕФА за децата

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 септември 2018 г.

 Поканата е отправена към организации от цял свят, не само от Европа.

Проектите следва да се стремят да постигнат целите на фондацията – да помагат на децата чрез осигуряване на подкрепа в следните области:
– здраве;
– образование;
– достъп до спорт;
– личностно развитие;
– интеграция на малцинствата;
– защита на правата на децата.

 За да кандидатствате попълнете формата на следния адрес.

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.