ФРГИ и Техсуп-Глобал с програма за дарения на лицензиран софтуер

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в партньорство с Техсуп-Глобал за България, предоставят възможност на гражданските организации в България да използват възможностите, които предлага технологичният уеб сайт на ТехСуп (TechSoup) и да получат достъп до дарителски програми за софтуер.

Дарение, лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт могат да получат организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в обществена полза или читалища, вписани в регистъра на читалищата.

За да получат дарение лицензиран софтуерен продукт, гражданските организации трябва да посетят сайта на ТехСуп България на адрес www.techsoup-bulgaria.org и да регистрират своята организация, като създадат нова сметка.

След успешна регистрация те могат да поръчат софтуерните продукти, които желаят да им бъдат предоставени като дарение. Организациите е необходимо да заплатят под формата на дарение минимална сума за разходите, свързани с доставката на заявените продукти.

 Източник