Анкета „Анти-НПО реторика“

През последните 2 години в доклади по повод развитието на гражданските организации в България се отчита тенденция за нарастване на броя на целенасочените негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло, напр. национално представително изследване на Институт Отворено общество (април 2018), проучване на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания (2017),  Индекс за устойчивост на НПО в България през 2016 на Българския център за нестопанско право и USAID (юни 2017) и др.
Целта на настоящата анкета е да се проучи доколко анти-НПО реториката е засегнала работата на гражданските организации и да събере мнения за това какво би било най-подходящото противодействие. Попълването й няма да отнеме повече от 10 минути.
Анкетата е насочена както към хора, свързани с НПО, така и към граждани, които не са ангажирани с дейността на такива организации. Анкетата е изцяло анонимна. Резултатите от нея ще бъдат използвани единствено за обобщен анализ на нагласите на анкетираните спрямо различните аспекти на анти-НПО реториката.
Срокът за попълване е 21 септември 2018.
Анкетата е по инициатива на Български център за нестопанско право, Форум Гражданско Участие, Център за култура и дебат „Червената къща „Андрей Николов“ и Информационния портал за НПО в България. Тя е първа стъпка от процеса по изработване на план за действие за по-добра среда за работа на гражданските организации. Стремежът ни е както изработването, така и изпълнението на този план да включва възможно най-широк кръг НПО.