Европейска награда за устойчиво развитие

Темата на тазгодишното издание е „Предоставяне на възможности на хората и осигуряване на приобщаване и равенство“.

 Финансираща институция: Европейска комисия

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 14 септември 2018 г.

През 2018 г. Европейската комисия за първи път ще връчи Европейска награда за устойчиво развитие, с която се отличават усилията и креативността на европейските граждани, предприятия и организации. Зад тази награда стои една ясна амбиция: подкрепа за вдъхновяващи инициативи, благодарение на които целите за устойчиво развитие се превръщат в конкретни решения и възможности. Като се има предвид междусекторният характер на целите за устойчиво развитие, наградата е посветена на конкретна тема, свързана с годишната тема, определяна от Политическия форум на високо равнище на ООН.

Победителите ще бъдат обявени от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс и заместник-председателя Юрки Катайнен на церемония на високо равнище през пролетта на 2019 г. Наградата няма материален характер, а е свързана с осигуряване на голяма видимост под формата на обществен интерес и засилено медийно отразяване.

 В конкурса могат да участват 4 категории заинтересовани страни:

  1. Младежи;
  2. Публичноправни органи;
  3. Частноправни органи;
  4. Гражданско общество.

 Повече информация може да откриете тук

 За контакт: sg-stakeholderplatform-sdg@ec.europa.eu.

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на наградените иницативи. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.