Информационен ден по проект INFORM

краен срок за кандидатстване Кога: 11 септември 2018 г.

място на провеждане Място: Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ 124, гр. София.

 Организатор: Фондация „Право и Интернет“

Информационният ден има за цел да повиши осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и да популяризира практическа информация относно ефективното прилагане на новото европейско законодателство в тази област.

 Регистрирайте се за събитието, като изпратите потвърждение на имейл: informproject.eu@gmail.com

 

 Източник