Информационни дни по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“

Център за развитие на човешките ресурси организира информационни дни в страната по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“, насочен към представители на организациите и институциите работещи в младежката сфера.

Събитията ще се проведат, както следва:

Регистрациите ще бъдат отворени до запълване капацитета на залите.

ЦРЧР ще поеме пътните разходи на участниците пристигащи извън градовете, в които се провеждат събитията.

 

 Източник: ЦРЧР