Информационeн ден по програма „Европейски корпус за солидарност“

краен срок за кандидатстване Кога: 11 септември 2018 г.

място на провеждане Място: Допълнителна информация относно логистиката ще бъде изпратена на всички участници при потвърждението за регистрация.

 Организатор: ЦРЧР

 

Център за развитие на човешките ресурси, в сътрудничество с Министерство на младежта и спорта, организира Информационен ден по новата Програма на ЕС „Европейски корпус за солидарност“.

Европейският корпус за солидарност има за цел да насърчава солидарността като ценност у младите хора (до 30г.) чрез доброволчески дейности, стажове и работни места в страната и чужбина. Мисията на корпуса е да ангажира младите хора и организациите в достъпни и висококачествени дейности на солидарност като средство за укрепване на сближаването, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно Европейският корпус за солидарност цели да отговори на обществените предизвикателства и да укрепи общностите, като полага особени усилия за насърчаване на социалното приобщаване. По този начин Корпусът ще допринесе за европейското сътрудничество между младите хора.

В тази връзка на 11 септември 2018г., от 10:00 часа, ще се състои информационно събитие за „Европейски корпус за солидарност“, на което ще бъдат представени всички възможности на новата Програма, начините на кандидатстване и предстоящата покана, която ще бъде с краен срок през м.октомври 2018г.

В рамките на събитието ще бъдат представени основните дейности на програмата:

  • Знак за качество;
  • Доброволчество;
  • Стажове и работни места;
  • Проекти за солидарност;
  • Практическо представяне на формулярите за кандидатстване и интернет страницата на Програмата.

Ще бъде направен преглед на възможностите за финансиране за различните целеви групи в рамките на предстоящите покани за кандидатстване.

Повече информация относно логистиката и програмата на събитието ще бъде изпратена при потвърждение на вашата регистрация.

Център за развитие на човешките ресурси ще осигури нощувка на 10 септември 2018г. и ще поеме пътни разходи на участниците в семинара, пристигащи от населени места извън гр. София! Инструкция за изплащане на пътни разходи – тук.

 

Линк към регистрационната форма: https://www.surveymonkey.com/r/8JNCCL7

 

 Източник: ЦРЧР