Конкурс за младежки проекти „Създаваме Заедно” на „Звено център за младежки дейности” – Враца

Конкурсът ще подкрепи младежки проекти в следните категории: Спортни дейности; Култура и творчество; Обособяване и развитие на младежки пространства; Грижа за животните и околната среда; Видео изкуство;

 Финансираща институция: „Звено център за младежки дейности”

краен срок за кандидатстване Краен срок за изпращане на проектните предложения: 09.11.2018 г. 17:00 часа

период на провеждане Период на реализация на проектите: между 20-ти Ноември 2018 г. и 20-ти Май 2019 г.

Основна цел: Да бъдат обединени младежи на възраст между 15-29 г. имащи общи цели и интереси и с уникални идеи за развитие в следните категории:
• Спортни дейности;
• Култура и творчество;
• Обособяване и развитие на младежки пространства;
• Грижа за животните и околната среда.
• Видео изкуство

Конкретни цели:
• Реализирането на минимум 5 младежки проекта на местно ниво
• Даване на възможност на младите хора за реализиране на техни идеи
• Показване на добрия пример и възможност за споделяне на послания
• Припознаване на доброволчеството
• Развитие на капацитета на младите хора за работа в екип
• Социална ангажираност и активно гражданско участие
• Участие в неформални среди за общуване, учене и работа чрез преживяване.

 Изисквания за кандидатстване:

Право на участие в конкурса за Младежки проекти „Създаваме заедно” имат всички младежи на възраст между 15-29 години /ученици,студенти, заети и незаети лица/ , които предварително са сформирали екип/отбор помежду си от минимум 7 човека.
– Всеки сформиран екип трябва да попълни формуляр за кандидатстване и да отговори на всички въпроси посочени в него. Проектните предложения, които не съдържат необходимата информация няма да бъдат разглеждани за одобрение.
– Предложените проектни предложения трябва да бъдат изпълнени на територията на гр. Враца от младежи живущи или обучаващи се в града.
– Да не се използва проекта за осъществяване на политически и/или религиозни цели и/или погасяване на лични или служебни дългове.

За всички желаещи сформирани екипи/отбори, които искат да научат повече, може да присъстват на информационна среща, на която ще бъде представена по-подробна информация за Младежки проекти „Създаваме заедно” в Младежки център – Враца на 17.10.2018 г. от 15:00 часа.

 Размер на финансирането: до 500 лв на инициатива

 За да кандидатствате: Попълнете следния формуляр и го изпратете на адрес: youthcenter_vr@abv.bg

 За контакт: 0888548282 – Галин Снежанов, младежки работник; 0877077613 – Калин Ангелов, младежки работник;

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.