Обществения борд на TELUS International обявява покана за финансиране на проекти

Общественият борд на TELUS International в България разпределя 100 000 USD годишно в подкрепа на неправителствени организации с проекти в областта на здравеопазването, образованието и екологията.

 Финансираща институция: TELUS International

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 25 септември 2018 г.

Общественият борд на TELUS International съществува във всяка локация, в която компанията оперира и има за цел да постави процеса на взимане на решения по обществено значими социални теми в ръцете на водещи обществени личности, едни от най-изтъкнатите лидери в сферата, в която работят. Всяка година Общественият борд на TELUS International разпределя сумата от $100 000 между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

 Изисквания за кандидатстване:

Задължително изискване е кандидатстващите проекти да са насочени към една от следните области:

 • Здравеопазване
 • Образование
 • Околна Среда

Организациите НЕ трябва да са:

 • Религиозни или сектантски (с изключение на местата, където представляват нерелигиозно общество и социални услуги – напр. Caritas)
 • Политически партии и политически кандидатури
 • Индивиди
 • Обществени клубове (напр. Ротари клуб) и братства
 • Участие на трети страни за набиране на средства или адвокати

Обществения борд не финансира:

 • Проекти/програми, продължаващи повече от една година
 • Строителство на сгради
 • Оперативни разходи
 • Пътувания, настанявания, разходи за изхранване
 • Търгове
 • Кампании по набиране на средства
 • Искания за финансиране със задна дата
 • Събития и инициативи, които ще се състоят извън България
 • Конференции, семинари и обучения
 • Програми, които нямат отношение към младежта (0-27 години)
 • Състезаващи се спортни клубове
 • Програми, които получават финансиране от компания, конкуретна на TELUS International Europe
 • Дарения, стипендии и кампании, покриващи задълженията на организациите

 Размер на финансирането: Отпуснатият грант е 5 000 канадски долара

attachment-1 Документи, които биха могли да бъдат изискани:

 • Регистрация на организация с нестопанска цел
 • Регистрация на БУЛСТАТ
 • Вписване в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

 За да кандидатствате попълнете следния формуляр (на български език)

 Форма за контакт , e-mail: telusinternationalCB@telusinternational.com

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.