Покана за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“

В рамките на Норвежкия финансов механизъм е публикувана обява за набиране на проектни предложения за подкрепа на пътувания по Програма “Социален диалог – достойни условия на труд“.

 Финансираща институция: Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство; Норвежки финансов механизъм

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: До изчерпване на бюджета.

Целта на предоставяната подкрепа за пътувания е да улесни създаването на двустранни партньорства между допустими кандидати в страните – бенефициенти и такива в Норвегия, които имат идея за подготвяне на съвместни проектни предложения за финансиране по Програмата. В следващите месеци ще бъде публикувана обява за набиране на проектни предложения по Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ във всяка държава – бенефициент, като ще бъдат подробно разписани условията за кандидатстване, допустими дейности за финансиране на проекти, както и съответните финансови параметри.

Страните – бенефициенти включват България, Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Предстои подписване на споразумения с Кипър и Унгария.

 Изисквания за кандидатстване:

Допустими кандидати за финансиране са официално регистрирани юридически лица в държавите – бенефициенти или в Норвегия. Цялата информация относно условията за допустимост се съдържа в текста на обявата за подкрепа на пътувания, която може да бъде прочетена тук.

 Размерът на гранта за пътуване е 1000 евро

 За да кандидатствате следвайте инструкциите и попълнете онлайн формата на този адрес

 За контакт: Програмен оператор на Програма „Социален диалог – достойни условия на труд“ е Иновация Норвегия. Всички запитвания или подготвени проектни предложения следва да бъдат подавани на e-mail адреса на програмата: decentwork@innovationnorway.no.

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на проектите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.