Академия за местни предприемачи – Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра.

Програма „Академия за местни предприемачи“ е специално създадена за хора с идеи за стартиране на бизнес от тютюнопроизводителните региони в страната – областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра.

Проектът се осъществява от Център за предприемачество и обучения „Ринкър“ към Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България

краен срок за кандидатстване Краен срок за кандидатстване: 26 октомври 2018 г.

Кандидатстването в Академията, която ще подкрепи реализирането на бизнес идеи от тютюнопроизводителните райони, вече е отворено. Академията се реализира за втора поредна година като част от програмата за развитие на местните тютюнопроизводителни общности „Забавно лято, грижовна есен 2018“.

До 26 октомври Център „Ринкър“ събира заявки за участие, които накратко да очертават бизнес идеята и опита на кандидата и екипа му. В Академията ще  бъдат поканени индивидуални участници и екипи, които са изразили силна мотивация и имат ясна и реалистична концепция за реализирането на бизнес идеята си. До 16 екипа ще намерят място в подбраната група, която ще продължи да надгражда идеите си по време на три практически ориентирани обучения и много самостоятелна работа. С развити бизнес модели и подробни бизнес планове в началото на следващата година участниците ще се изправят пред специално жури, за да защитят идеите си и да се борят за безвъзмездно финансиране от Награден фонд от общо 24 хиляди лева.

В този конкурс ще бъдат подбрани за участие около 15 бизнес идеи, за развитието на които участниците ще се включат в обученията на Академията.

За да помогне на желаещите да участват в „Академия за местни предприемачи”, екип на Център „Ринкър“ и експерти ще организират информационни срещи в Кърджали, Хасково, Благоевград, Силистра и други близки населени места през септември и октомври.

гр. Кърджали

26.09 (сряда)
от 15.30 до 16.30 ч.
Регионална библиотека Кърджали
Зала отдел „Изкуство“

гр. Кърджали
28.09 (петък)

от 12.00 до 13.00 ч.
Регионална библиотека Кърджали
Зала отдел „Изкуство“

гр. Хасково

26.09 (сряда)
от 11.00 до 12.00 ч.
Регионална библиотека Хасково

гр. Гоце Делчев

05.10 (петък)
от 14.30 до 15.30 ч.
Международен образователен бизнес център

гр. Гоце Делчев

12.10 (петък)
от 14.30 до 15.30 ч.
Международен образователен бизнес център

гр. Силистра

17.10 (сряда)
от 12.30 до 13.30 ч.
АРГИ Център, ул. ‘Москва’ №8

гр. Силистра

18.10 (четвъртък)
от 12.30 до 13.30 ч.
АРГИ Център, ул. ‘Москва’ №8

 

 Изисквания за кандидатстване:

Дейността и съпътстващите я активности са предназначени за предприемачи, производители, земеделци, търговци – без ограничение в икономическия сектор, а също и читалища, нестопански организации и училищни настоятелства с идея за стопанска дейност в полза на идеалните си цели. Условието е да са в началото на своята идея за стартиране на местен бизнес и да го осъществят на територията на четирите области.

 Академията е безплатна и разходите на избраните участници за пътни и настаняване по време на обученията ще бъдат покрити от дарителя Филип Морис България. Журито ще връчи една голяма награда в размер на 15 000 лева и две поощрителни на стойност 5 000 и 4 000 лева.

 За да кандидатствате попълнете формата на следния адрес

 За контакт: application@rinkercenter.org

02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760 730

 Източник

 

ЗаФондовете не носи отговорност за подбора на бизнес идеите. За повече информация се обърнете към посочената финансираща организация.